Dorpdehoeve.nl / dorpsbelang / bestuur plaatselijk belang

bestuur plaatselijk belang

Deze pagina is het laatst bewerkt op: 2018-12-03

De vereniging Plaatselijk Belang De Hoeve heeft als doel: het bevorderen van de plaatselijke belangen van het dorp, in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur bestaat uit 7 leden, afwisselend 1 maal per 3 jaar verkiesbaar.  Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering in ’t Hokkien.

Scroll naar beneden voor het downloaden en/of lezen van de verenigingsstatuten en de privacyverklaring op pdf-formaat.

 

Voorzitter Richard Bakkenes

Vinkegavaartweg De Hoeve
tel: 
email: r.bakkenes@hotmail.com

 • Voorzitter 
 • Maandelijkse info Ooster Wester
 • Contact VKD (Vereniging Kleine Dorpen)
 • Contact Soos De Hoeve
 • Contact Doarpswurk
 • Contact Woningstichting
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

Secretaris: Hen le Duc

Jokweg 65, 8394VN De Hoeve
tel: 0561 431809
email: info@leduccinjee.nl

 • Secretaris
 • Agenda
 • Notulist
 • Werkschema
 • Jaarverslag
 • Statuten
 • Contact gemeenteraad/ B&W en dorpencoordinator
 • Stichting Dorpshuis (met Kees Elderenbosch namens Plaatselijk Belang)
 • Contact Ooster Wester
 • Werkgroep Behoud De Klaeter
 • Contact De Klaeter
 • Dorpswebsite, Social media, Nieuwsbrief
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

Penningmeester: Vroukje Bakker

Vinkegavaartweg 10, 8394TC De Hoeve
tel: 0561 432300
email: vroukjebakker@gmail.com

 • Penningmeester
 • Jachtgelden
 • Eigendommen PB
 • Ledenadministratie
 • Lidmaatschapkaarten
 • Voorbereiding nieuwjaarsreceptie
 • Begroting
 • Contact bodes
 • Ledenlijst
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

 

Bestuurslid: Eddy Lania,

Klaeterlaene 2, 8394 VT De Hoeve
tel.: 06 11649229
email: eddylania1@gmail.com
 • Contact Groencommissie
 • WiFi / Internet
 • Commissie Volksspelen
 • Contact Activiteiten Commissie
 • Werkgroep Behoud De Klaeter
 • Publikatieborden
 • Toekomstwonen.nu
 • Vermilion
 • Werkgroep verkeer
 • Vergaderingen VKD

Bestuurslid: Jantina Bosma


Email: jantinabosma@hotmail.com

 • Contact Staatsbosbeheer (met Harm)
 • Contact IJsclub
 • Contact Speeltuincomm. Het Apenhuis
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)
 

Bestuurslid: Harm van de Draai

Jokweg 49, 8394 VN De Hoeve
tel: 0561 785010
email: ikkkk6@hotmail.com

 • Contact mollenvanger
 • Contact jachtcombinatie
 • Jachtgelden
 • Plaatsing kerstboom
 • Carbid schieten (in overleg met Koen)
 • Eigendommen PB / gereedschap
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)

 

 

Bestuurslid: Elize Koopman

IJkenweg 34, 8394 TA De Hoeve
tel.: 0561 441490
email: elidolf@gmail.com

 • Contact KC De Hoeve
 • Contact Commissie Dorpsfeest
 • Contact Activiteiten Commissie
 • Vergaderingen VKD (n.a.v. onderwerp)
 • Werkgroep Behoud De Klaeter

 

Melding woon en leefomgeving
Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van?
Meld het dan direct bij de gemeente.
U kunt denken aan: losliggende stoeptegels, kapotte straat-verlichting, slechte bermen, zwerf-vuil, hondenpoep, vernielingen enz.
Meld het dan met behulp van DEZE link. 
Doet u uw melding mèt DigiD, dan wordt u op de hoogte gehouden van uw melding.
Is dat niet nodig, dan kiest u het formulier zonder DigiD.

Afvalkalender
Bekijk op de afvalkalender op welke dagen restafval en GFT-afval worden opgehaald.
De afvalkalender is elders op deze pagina te downloden.
 

De Infolijn van de gemeente tel.:140561
De gemeente is ook telefonisch bereikbaar. Dit kan met de Infolijn tel.: 140561.
De Infolijn is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
U kunt er terecht kunt met vragen, klachten en opmerkingen over het openbaar gebied:

 • wegen/trottoirs (onderhoud) en bermen
 • openbaar groen en speeltuinen
 • beheer gemeentelijke gebouwen
 • riolering
 • openbare verlichting
 • afval, milieu en reiniging
 • algemene informatie over brandontheffingen en kapvergunningen
 • gladheidsbestrijding

De gebiedsteams: uw eerste loket voor zorg en ondersteuning.
Lukt traplopen niet meer en vraagt u zich af of u thuis kunt blijven wonen? Heeft u moeite om uw geldzaken op orde te krijgen?
Heeft u vragen over opvoeden? Het gebiedsteam denkt met u mee.
De Vlechtwerkers bieden steun op het vlak van zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werken en inkomen.
Lees HIER meer.


Gerelateerd Nieuws

Gaswinplan de hoeve wekt woede provincie

06 dec | in Algemeen door Hen le Duc

Friesch Dagblad: Pieter Atsma   In een brief aan het ministerie van Economische Zaken noemt de provincie het ‘onbegrijpelijk en onbestaanbaar’ dat het bedrijf toestemming hiervoor vraagt zonder gedegen vooronderzoek, te meer met het oog op de aardbeving die hier in 2009 h [...]

Najaarsledenvergadering. was u er bij?

28 nov | in Algemeen door Hen le Duc

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Hoeve heeft maandag 26 november gezorgd voor een gevarieerde agenda die maakte dat de leden weer volledig up-to-date waren over wat er het afgelopen jaar gebeurd was. De nieuwe voorzitter Richard Bakkenes kon, nadat hij zich had voorgesteld, zo’n 40 led [...]

College, raad en dorpen gaan het samen doen

04 nov | in Algemeen door Hen le Duc

De Hoeve - De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) organiseerde woensdagavond een bijeenkomst voor haar leden, de verenigingen van Plaatselijk Belang in Weststellingwerf. De avond werd gehouden in Dorpshuis ‘t Hokkien, te De Hoeve. Behalve de leden waren onder de aanwezigen e [...]

Pilotproject Ruilverwoning in De Hoeve

04 okt | in Algemeen door Hen le Duc

De Hoeve - Het principe ’ruilverwoning’ is vorig jaar in de gemeente geïntroduceerd door de architecten Laurens Boodt en Elisabeth Boersma. Ruilverwoning is meerdere malen als onderwerp (niet in besluitvormende zin) in de gemeenteraad aan de orde geweest. De reacties op de ontwik [...]

Vernieuwing asfalt kontermansbrug

27 sep | in Algemeen door Hen le Duc

De gemeente heeft het volgende laten weten: Het asfalt op de Kontermansbrug over de Lende wordt binnenkort vernieuwd, net als enkele korte stukken asfalt op Vinkegavaartweg tussen Kontermansbrug en Hoeveweg. Ook de kruising Noordwolderweg – Vinkegavaartweg wordt voorzien van een nieuwe laag [...]

2e sessie - wat voor dorp willen we zijn

24 sep | in Algemeen door Hen le Duc

Het was maandagavond 24 september weer een boeiende avond. Jaap Koen Bijma van Doarpswurk nam de aanwezigen opnieuw mee in een inspirerende brainstormsessie. Uitgangspunt waren de items waar mee we eerder dit jaar (8-5-2018) mee gestopt waren, te weten: duurzaamheid, zorg en woningbouw. Voor de i [...]

Onze hoevense willewarker organiseerde activiteit met nieuwkomers

07 sep | in Algemeen door Hen le Duc

Op initiatief van onze Willewarker Rita van der Werff verrasten nieuwkomers de gemeente met streekgerechten. Dit gebeurde op 6 september in het kader van de Week van de Alfabetisering. Zo’n 30 nieuwkomers maakten voor de medewerkers van de gemeente Weststellingwerf zelfgemaakte streekgerech [...]

Bijeenkomst -mijn huis op maat- de hoeve:

04 sep | in Algemeen door Hen le Duc

Het gezegde: “Ouderdom komt met gebreken” geldt niet voor iedereen in dezelfde mate. Misschien bent u daar nu in uw dagelijks leven nog niet mee bezig, maar denkt u weleens: hoe zal het zijn,  als ik straks ouder ben? Kan ik dan wel gewoon thuis in De Hoeve blijven wonen? &nb [...]

Mijn Huis op Maat De Hoeve

25 aug | in Algemeen door Hen le Duc

Misschien bent er in uw dagelijks leven nog niet mee bezig, maar denkt u weleens: hoe zal het zijn, als ik straks ouder ben? Kan ik dan wel blijven wonen waar ik woon? Of u komt nu al soms iets tegen in uw huis waarvan u denkt: dit zou anders moeten, wil ik hier veilig wonen!   Daaro [...]

Huidige verkeersdrempels verwijderd

05 aug | in Algemeen door Hen le Duc

Beste Hoevenaren, Als verkeerscommissie en Plaatselijk Belang hebben we notie hebben genomen van de resultaten van de poll en de email-reacties die we ontvangen hebben. De Poll en de reacties wijzen uit dat de meeste Hoevenaren ervaren dat de verkeersremmende maatregelen het  [...]

Planning glasvezelaanleg bekend

10 jul | in Algemeen door Hen le Duc

De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten [...]

Poll verkeersmaatregelen

27 jun | in Algemeen door Hen le Duc

Zoals u misschien in de Ooster Wester hebt gelezen is er vanaf 27 juni een poll/enquête in te vullen over de verkeersmaatregelen die vanaf 5 juni in De Hoeve zijn getroffen. De meest zichtbare en voelbare van de maatregelen zijn de zogenaamde “varkensruggetjes” (de zwart-gele ve [...]

Wat een leuke inspirerende avond....

09 mei | in Algemeen door Hen le Duc

Wat een leuke inspirerende avond was het…. Althans dat was zo’n beetje de reactie van alle deelnemers aan de workshop ” Wat voor dorp willen wij zijn?”   Onder de enthousiaste leiding van Jaap Bijma hielden een twintigtal Hoevenaren zich bezig met deze vraag. [...]

Verkeersmanifestatie in de hoeve erg leerzaam

05 mei | in Algemeen door Hen le Duc

De Hoeve - Op zaterdagmiddag werd er in De Hoeve een grote verkeersmanifestatie gehouden. Doel is aandacht voor de verkeersveiligheid in De Hoeve- en alle andere kleine kernen in de gemeente. Met dit evenement wil de verkeerscommissie van De Hoeve iedere weggebruiker, jong en oud, bewust maken va [...]

Oproep om samen ruimte te maken in de bergingen

04 mei | in Algemeen door Hen le Duc

Ruimte is schaars in ‘t Hokkien. Om die reden heeft het bestuur van Stichting Dorpshuis De Hoeve tijdens de laatste gebruikersvergadering de gebruikers gevraagd om eens kritisch te bekijken wat er weggegooid kan worden of wat ergens anders dan in ‘t Hokkien opgeborgen kan worden. Dit [...]

Grote verkeersmanifestatie de hoeve

30 apr | in Algemeen door Hen le Duc

Op zaterdag 5 mei wordt er in De Hoeve een grote verkeersmanifestatie georganiseerd, met als doel extra aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. Door de activiteiten hopen we het inzicht en de betrokkenheid van de deelnemers bij dit onderwerp te vergroten.   De manifestatie v [...]

Bestuur Plaatselijk Belang De Hoeve neemt afscheid van Kees en Jacob

24 apr | in Algemeen door Hen le Duc

Na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten namen maandag 23 april Kees Elderenbosch en Jacob Bosma afscheid van het bestuur.   Kees zat sinds 1999 in verschillende functies in het bestuur. Eddy Lania roemde de kwaliteiten van Kees. Veel bestuurlijke kennis en kennis over all [...]

Van het gas af!

16 apr | in Algemeen door Hen le Duc

Woensdagavond 25 April 2018 organiseert Zuider-Zon in combinatie met de jaarvergadering een informatieavond over wat de mogelijkheden zijn om op een alternatieve manier een huis te kunnen verwarmen.   Zuider-Zon zet zich in voor een duurzame samenleving. Met duurzaam wordt dan bedoel [...]

Veel belangstelling inloopbijeenkomst beekdal lende

28 mrt | in Algemeen door Hen le Duc

De Hoeve - De beek De Lende krijgt haar kronkelende karakter weer terug. Hierdoor ontstaat een schitterend beekdal waar natuur alle ruimte krijgt. De plannen liggen in concept klaar. Ook de voorbereidingen voor de inrichting van het gebied De Hoeve zijn afgerond. Op woensdag was er in dorpshu [...]

Inloopbijeenkomst beekdal lende in hokkien

28 feb | in Algemeen door Hen le Duc

Op woensdag 28 maart organiseert de gebiedscommissie Beekdal Linde een inloopbijeenkomst over de hermeandering van de Lende en de natuurinrichting in het gebied. Dit doet zij in samenwerking met de provincie Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en Ooststellingwerf, It Fryske Gea en Staatsb [...]

Nieuwe activiteitencommissie gezocht!

22 feb | in Activiteiten door Hen le Duc

Na jarenlang activiteiten te hebben georganiseerd voor- en in ons dorp hebben Elise, Fokke, Cornelia, Marion en Paula aangegeven het stokje te willen overgeven aan een nieuwe ploeg. Plaatselijk Belang heeft de commissie bedankt voor hun jarenlange inzet en is nu samen met hen op zoek naar een [...]

3 maart: informatiedag

05 feb | in Algemeen door Hen le Duc

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om vitaal te blijven en langer thuis te kunnen blijven wonen?   Kom dan naar de informatiedag voor (toekomstige) senioren op zaterdag 3 maart 2018.   Zo´n 40 organisaties met diensten op het gebied van wonen, welzijn, veilighei [...]

Feestelijke opening "meet, greet & read"

05 feb | in Activiteiten door Hen le Duc

Afgelopen vrijdag werd Meet Greet & Read in De Hoeve feestelijk geopend door initiatiefneemster Ankie Ellen. Van nu af aan staat ’t Hokkien elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur open voor ontmoeten, bijpraten en boeken ruilen. Met medewerking van de Openbare Bibliotheek Weststell [...]

Bezoek b&w weststellingwerf aan de hoeve

25 jan | in Algemeen door Hen le Duc

Woensdag 24 januari waren Burgemeester André van de Nadort en de wethouders Cor Trompetter, Jack Jongebloed en Frans Kloosterman en dorpscoördinator Klaas Hallema in De Hoeve. Ze waren er op uitnodiging van vereniging Plaatselijk Belang De Hoeve die wilde laten zien waar de Hoevenaren [...]

Rita van der werff wint willewarkerspries 2017

10 jan | in Algemeen door Hen le Duc

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weststellingwerf heeft burgemeester Van de Nadort bekend gemaakt dat Rita van der Werff uit De Hoeve de Willewarkerspries 2017 heeft gewonnen. Van der Werff krijgt de prijs voor haar inzet voor het vluchtelingenwerk. Omdat Rita van der Werff niet zelf aanw [...]

Nieuwjaarsreceptie 2018

09 jan | in Algemeen door Hen le Duc

Op 7 januari hielden Plaatselijk Belang De Hoeve en Korfbalclub De Hoeve/Due Amici Fitness gezamenlijk een goed bezochte nieuwjaarsreceptie. De opzet was dit jaar anders dan andere jaren. Marie Hofstra, Angela d’ Hollosy, Geert Hoogeveen en Cobie de Boer waren in de pen geklomme [...]

Oud & nieuw in de hoeve

01 jan | in Cultuur door Hen le Duc

De Oudejaarsclub had dit jaar gezorgd voor een mooi en goed verzorgd Oud&Nieuw feest.Het begon al s‘morgens om 10:00 uur met het carbidschieten. De aanwezigen konden zich warm houden met snert, chocolademelk en broodjes hamburger. Om 21:00 uur begon de buitengewoon goed bezochte in [...]

Vuurwerk op aangegeven plaats

30 dec | in Algemeen door Hen le Duc

Let op! Op oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling is het niet toegestaan om op of rond het sportveld en het dorpshuis vuurwerk af te steken.  Alleen rond 00:30u zal de oudejaarsclub op een daarvoor geselecteerde plaats van het terrein haar vuurwerk afsteken, dat goed zichtbaar zal zijn v [...]

Kerst op 'e hoeve

18 dec | in Cultuur door Hen le Duc

Al voor je op het evenemententerrein was, raakte je onder de indruk van alle lichtjes, luchtjes en de vele bezoekers. We werden als een kerstkadootje ingepakt in een warme winterse sfeer. Mocht dit je je niet genoeg verwarmen dan kon dat nog altijd met kerstzang en -muziek, gluhwein, bruine bonen [...]

De hoeve viert kerst met veel muziek

06 dec | in Cultuur door Hen le Duc

Uit de Stellingwerf - Het kerstevenement op De Hoeve vindt dit jaar plaats op zondag 17 december. Onder de naam ‘Kerst op De Hoeve’ vindt het plaats in en rond ’t Hokkien van 17.00 tot 20.00 uur. Dit jaar ligt de nadruk op de kerstmarkt. Nieuw is het gezamenlijke optreden va [...]

Groene container wordt in de winter minder geleegd

23 nov | in Algemeen door Hen le Duc

In december start de gemeente Weststellingwerf met een  proef  waarbij de GFT-containers van inwoners van december tot en met maart één keer per maand worden geleegd. Vanaf april wordt het GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) weer twee keer per maand opgehaald. Dit be [...]

Werkzaamheden parallelweg N351

22 nov | in Algemeen door Hen le Duc

In de periode van 4 december tot en met 8 december 2017 voert de provincie Fryslân onderhoudswerkzaamheden uit aan de parallelweg langs de N351. Het gaat om het deel tussen Wolvega en Makkinga. De weg is op een aantal plekken toe aan een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden nemen in totaal [...]

Verslag ruilverwoningen

23 okt | in Algemeen door Hen le Duc

De beelden in het verslag zijn interpretatie van de gesprekken die gevoerd zijn met bewoners van De Hoeve. De beelden zullen dus niet helemaal overeenkomen met de ideeën van de bewoners. De beelden dienen om een gesprek op gang te brengen tussen de verschillende partijen zoals bewoners, [...]

Computercursus (digitale vaardigheden) voor 50+ers

07 okt | in Algemeen door Hen le Duc

In het kader van "Langer thuis in eigen dorp" heeft Toekomst-Wonen.nu in samenwerking met Seniorweb een aantal cursussen voor u samengesteld. We kunnen vandaag de dag niet meer om de computer, laptop, tablet en smartphone heen. Ook van u als (toekomstige) senior worden meer en meer [...]

AGENDA

 • 15 dec Jachtdag jachtcombinatie
 • 29 dec Jachtdag jachtcombinatie

ADVERTENTIES

Vuurslag de Schoorsteenwacht Uw Specialist ASPB gecerificeerd, Tel.: 0511-227575

Rabobank Zuidoost-Friesland tel.: 0561 438343

De Bouwhoeve Zorgboerderij IJkenweg 27 De Hoeve

AnY Computers - Dr. Mulderstraat 3 8391 HR Noordwolde - Tel.: 0561851569 M.:0651657958

Loon- aannemersbedrijf De Samenwerking BV,   Elsloo / Steggerda Oldeberkoop ,   GWW-werken - Containerverhuur - Agrarisch loonwerk - Verhuur grondverzetmachines

neXus grafisch ontwerp - Jokweg 10A, 8394VL De Hoeve - info@nexus-ontwerp.nl - Tel.: 06 246 309 52

Industrieweg 14A, Postadres - Emmastraat 38, 8471 PR Wolvega, Tel.:06-14452245, voedselbankwolvega@gmail.com, www.voedselbankweststellingwerf.nl,

Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen