Dorpdehoeve.nl / nieuws / pilotproject ruilverwoning in de hoeve

Nieuws

Pilotproject Ruilverwoning in De Hoeve

Geplaatst op 04 okt 2018 om 15:10 uur tags Algemeen , Bestuur Plaatselijk Belang door Hen le Duc

De Hoeve - Het principe ’ruilverwoning’ is vorig jaar in de gemeente geïntroduceerd door de architecten Laurens Boodt en Elisabeth Boersma. Ruilverwoning is meerdere malen als onderwerp (niet in besluitvormende zin) in de gemeenteraad aan de orde geweest. De reacties op de ontwikkeling vanuit de raad waren positief.

In de ontwerp omgevingsvisie is de volgende definitie van ruilverwoning opgenomen:

“een samenhangend pakket maatregelen, waarbij zonder nieuwbouw bijvoorbeeld starterswoningen worden gerealiseerd door een bestaande grote woning te splitsen. Als al deze mogelijkheden benut zijn, kan als aanvulling nog worden gezocht naar mogelijkheden voor beperkte nieuwbouw binnen de dorpen”.

Verder wordt vermeld:

 • ruilverwoning wordt als kansrijk initiatief gezien om vraag en aanbod bij woningen in evenwicht te brengen;
 • bij ruilverwoning gaan alle betrokken in een dorp met elkaar om de tafel om vraag-aanbod en overschotten-tekorten te inventariseren;
 • mogelijke oplossingen zijn ruilen, het splitsen van woningen, de bouw van een tweede woning op het erf en in het uiterste geval nieuwbouw buiten de rode contour.

Met het dorp de Hoeve zijn de architecten aan de slag gegaan om te komen tot concrete projecten. Het eerste ruilverwoningsproject dient zich nu aan.

Ter beoordeling ligt een verzoek om achter de woning aan de Jokweg 18 De Hoeve, een nieuwe woning te realiseren. Deze nieuwe woning wordt gerealiseerd in de voorzijde van de bestaande schuur/paardenstal en wordt verder aangeduid als Jokweg 18a.

De gemeenteraad moet nog een definitieve beslissing nemen.

(Foto: Lenus van der Broek)

AGENDA

 • 13 dec Koor: kaarsjesavond in de Orchideeënhoeve te Luttelgee
 • 14 dec An De Stamtaofel
 • 15 dec Jachtdag jachtcombinatie
 • 17 dec Workshop Edelsmeden
 • 18 dec IJsclub Ledenvergadering
 • 20 dec Klaeter Kerstzwemmen
 • 21 dec Kerstklaverjassen
 • 23 dec Kerst op De Hoeve
 • 29 dec Jachtdag jachtcombinatie
 • 31 dec Top2000 quiz
 • 11 jan An de Stamtaofel
 • 18 jan Toneeluitvoering Toneelgroep De Hoeve
 • 19 jan 2e Toneeluitvoering Toneelgroep De Hoeve
 • 25 jan An de Stamtaofel
 • 31 mrt Koor: concert met Inbetween en brassband

ADVERTENTIES

Lidmaat-schap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclussief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

Peter van Hes Hagenspesialist Hamersweg 30, 8476 ET, Ter Idzard Tel.: 06-10449861

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Jemen wordt de ergste humanitaire crisis van deze tijd genoemd. Meer dan 22 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, de VN waarschuwt voor de dreiging van de ernstigste hongersnood in 100 jaar en een miljoen mensen lijden aan cholera.

Nieuws Archief

Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen