Nieuws

Peutermeespeelochtend en nieuwe juffen

Geplaatst op 30 aug 2019 om 12:08 uur tags School , De Klaeter door Hen le Duc

U hebt vast al gehoord van obs De Klaeter. Op obs de Klaeter zorgen de leerkrachten voor een aantrekkelijke leeromgeving, waar leerlingen hun eigen manier van leren ontdekken en kunnen toepassen. Voor nu en de komende jaren dus een uitstekende leeromgeving voor uw peuter.

In deze leeromgeving wordt aan de hand van thema’s leuk, spannend en doelmatig het onderwijs ingericht. In dit schooljaar staan dan ook weer een aantal interessante thema's centraal. Ieder thema start met een gezamenlijke (schoolbrede) activiteit. Deze activiteit kan georganiseerd zijn op het plein, in de school of elders.

Vervolgens werken de kinderen 5 weken aan een thema. Het doelgericht werken staat altijd centraal. Doelen vanuit verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en waar mogelijk rekenen en taal/lezen) worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het thema. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie. Deze presentatie is voor ouders, maar ook voor overige belangstellenden.

Op dinsdag 18 september nodigt De Klaeter u van harte uit voor de Peutermeespeelochtend..

Mocht u belangstelling hebben in onze school, kom dan gezellig langs met uw peuter. Peuters mogen deze ochtend meedraaien in groep 1/2.

Wanneer u ouders kent die belangstelling hebben voor onze school, wijs hen dan gerust op dit artikel en vertel hen dat ze van harte welkom zijn in De Klaeter.

Kortom: Nieuwsgierig? Samen met uw peuter bent u van harte welkom op dinsdagochtend 18 september!


Even voorstellen....

Ik ben Renée Snijder-Jongbloed en woon samen met mijn man en zoon van 23 in Katlijk. Onze dochter van 21 studeert In Groningen en is inmiddels op kamers gaan wonen. Wij hebben thuis een melkveebedrijf en daarvoor doe ik vooral de administratie. 26 jaar geleden ben ik geslaagd voor de PABO en na een aantal jaren was dat om gezondheidsredenen niet langer haalbaar. Na enkele jaren administratief werk op een school gedaan te hebben ben ik toch weer echt onderwijstaken gaan doen en als onderwijsassistente gaan werken. Nadat OBS “De drie dorpen” in Oldeholtwolde dicht ging heb ik een jaar als leerkracht gewerkt, maar dat was helaas toch nog te zwaar voor mij. De afgelopen jaren was ik werkzaam op OBS “De Heidepolle”.

 

Dag ouders en kinderen van de Klaeter. Mijn naam is Hildewies Jousma, ik ben getrouwd en heb 3 puberende kinderen. Dit jaar heb ik de IB werkzaamheden van Yvonne over genomen. Helemaal nieuw ben ik niet, want vorig jaar gaf ik samen met Mirjan op donderdagmiddag gym aan de groepen 2,3,4 van de Klaeter en groep 2 van de Triangel. Daarnaast heb ik een aantal keren ingevallen bij de kleuters. Toen ik de kans kreeg om op de Klaeter te komen werken vond ik dat erg leuk! Een leuke kleinschalige dorpsschool is weer heel wat anders dan de grote scholen waar ik voorheen gewerkt heb. Ik heb dertig jaar gewerkt in Lelystad. Als kleuterjuf, onderbouw leerkracht en als ib-er. Ik woon inmiddels 10 jaar in Sonnega en het heen en weer reizen viel me steeds zwaarder. Vandaar dat ik twee jaar geleden ben overgestapt naar een bestuur in de buurt; Comprix. Naast de woensdag op de Klaeter werk ik ook nog twee dagen op het Comprixcollege. Ik kom u vast nog tegen dit schooljaar. En als u vragen heeft kunt altijd bij mij langskomen.

ADVERTENTIES

Lidmaat-schap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclussief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Contact: tel.: 06 12259735, email: arjen@bruinsma-hovenier.nl

Nieuws Archief