Dorp de Hoeve.nl
Welkom op www.dorpdehoeve.nl | De site met nieuws en actualiteiten uit De Hoeve
Bootcamp De Hoeve
Het Koor Van De Hoeve
OBS de Klaeter
Kerkje van De Hoeve
De Hoeve
KC De Hoeve
Ouderensoos De Hoeve
De Hoeve
Klaeterlaene
Bootcamp De Hoeve
kabouters

Sport & Spel

Bestuur KC De Hoeve

Voorzitter en PR-functionaris:

Linda Demmink, Klaeterlaene 9, 8394 VT De Hoeve

tel.: 06 12631522

email: lindademmink@yahoo.com

 

Secretaris:

Marleen Maatman, P.J. Gorteweg 3, Oldeholtpade

Tel.: (06) 46 17 08 95
email:marleenmaatman92@gmail.com

 

Penningmeester:

Ruben de Boer, Jokweg 68, 8394 VN De Hoeve.

tel. 0561 433102
email: ruben_de_boer@hotmail.com

 

Wedstrijd secretaris Senioren,

Contactpersoon Materialen- en Terrein commissie:

Wim Logtenberg, Vinkegavaartweg 4a, 8394 TC De Hoeve

tel.: 0561 432888

email: wimlogtenberg@hotmail.com

 

Wedstrijdsecretaris jeugdzaken en kaderzaken:

Menno de Vries, Jokweg 30, 8394 VM De Hoeve,

tel.: 06 13490397

 

Bestuurslid algemene zaken en technische commissie:

Ronald Wessels: Hoeveweg 10,

Tel.: (06) 42 74 54 20,

 

Bestuurslid Horeca, sponsorcommissie:

Joan Horbeek, Jokweg 20, 8394 VL De Hoeve,

tel.: 0561 433344

 

Wedstrijd secretaris Pupillen t/m Junioren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom op de fiets!

Leden van KC De Hoeve die buiten De Hoeve wonen kunnen voor slechts €10,- per jaar De Ooster Wester ontvangen.

Als je dat wil, meldt dit dan aan
Wim Logtenberg
wimlogtenberg@hotmail.com

Download de HIER KC Bericht No 11 17-10-2016

download

Terug naar quickmenu


Help De Hoeve aan een kunstgrasveld

Stichting Dorpshuis De Hoeve biedt, door middel van aanbieding van accommodatie en het ernaast gelegen sportveld, de gelegenheid aan tot sporten voor een ieder in ons dorp.


Zoals u wellicht weet speelt K.C. De Hoeve, als één van de laatste op hoog niveau spelende clubs, nog steeds op gewoon gras. De club wil in de loop van 2017 net zoals andere clubs graag op kunstgras de sport beoefenen. Er zal veel zelfwerkzaamheid verricht worden, maar zonder uw financiële hulp zal een kunstgrasveld niet te realiseren zijn.


Daarom deze oproep:

Help De Hoeve aan kunstgras!
Het kunstgrasveld zal naast het korfbal ook beschikbaar zijn voor andere sporten, alsook de basisschool. Kortom voor de gehele dorpsgemeenschap.

 

Daar KC De Hoeve als hoofdgebruiker veel van dit veld gebruik zal gaan maken, gaat de korfbalclub diverse acties opzetten om voldoende geld in te verzamelen voor de aanleg en onderhoud van het nieuwe kunstgrasveld. In totaal zal er ongeveer €70.000 nodig zijn voor de realisatie van dit veld. Er komen al substantiële toezeggingen binnen van Het Mienskipfonds en Fonds Bercoop, maar er is meer nodig.
Veel meer voordat we kunnen zeggen dat de schop de grond in gaat.

Via de virtuele verkoop van vierkante meters (m2) van het veld hopen we €20.000 te realiseren, helpt u ook mee? De afmetingen van het veld zijn 20m x 40m, dus er is 800 m2 in totaal te verkopen.


Dit artikel is, naast de brief die ingesloten was bij de Ooster Wester van juni, tevens de vooraankondiging dat we begin juli bij u langs komen met een voorlopige intekenlijst voor de verkoop van deze m2. Op deze lijst vragen wij u beleefd om indicatief aan te geven hoeveel m2 u hiervoor wilt reserveren (net zoiets als bijvoorbeeld met Kinderpostzegels of de Grote Clubactie). Ook kunt u aan de achterzijde alvast de benodigde informatie kwijt zodat u die alleen nog maar hoeft mee te geven wanneer we bij u aan de deur komen.


De prijs is €25 per m2. U kunt virtueel bijvoorbeeld 10 m2 reserveren of 4m2, maar ook 1 m2 is al mooi natuurlijk. Alle beetjes helpen. U helpt zo met een eenmalig bedrag een veld te realiseren dat zeker 10 jaar mee zal gaan! In het najaar wordt de balans opgemaakt en kunnen we besluiten of het project wel, of niet doorgaat. Uw hulp is hiervoor dus echt nodig. Laten we dan ook met zijn allen deze 800 m2 vullen!


Wanneer we voldoende toezeggingen hebben gekregen, kan besloten worden dat het plan door gaat. U wordt dan pas nogmaals benaderd om ook het bedrag over te maken. Dus de intekenlijst is vooral bedoeld om inzage te krijgen in de haalbaarheid van het project.


Als we hiermee voldoende middelen kunnen genereren komt in de accommodatie/kantine een bord, waarop het kunstgrasveld op schaal is getekend, met daarin alle verkochte m2’s op naam geschreven. U kunt uw belangstelling natuurlijk ook alvast kenbaar maken via het volgende email adres: sponsoring@kcdehoeve.nl. Deze verkoop loopt namelijk via de Sponsor-commissie. Wij zijn tevens bereikbaar voor mogelijke vragen.

 

U kunt HIER het intekenformulier downloaden.


Alvast hartelijk dank voor uw reservering van enkele vierkante meters!
Met vriendelijke groet,
De sponsorcommissie (sponsoring@kcdehoeve.nl)
Joan Horbeek, Jeroen Olijslager, Eline Derks, Rosalin Wemmenhove

Terug naar quickmenu


28 teams op Rabobank Beachkorfbal Noord 2016!

Na de succesvolle edities van Beachkorfbal Noord (BKN) 2014 en 2015 viel op 13 augustus dit jaar weer te genieten van beachkorfbal op het strand van De Hoeve.

Op de foto: De Walden 2 winnaar van de recreatiepoule!
(Foto: o.a. van Lenus van der Broek)

Afgelopen zaterdag vond de derde editie plaats van Beachkorfbal Noord, dit jaar met de steun van de Rabobank Noord-West Friesland, waardoor we de Rabobank als naamdrager konden presenteren. We kijken mede daardoor dan ook terug op een fantastische editie van Rabobank Beachkorfbal Noord 2016!

Natuurlijk is de Rabobank niet de enige partij die ons toernooi mogelijk gemaakt heeft, naast de materiële- en financiële steun van onze sponsoren draait het in zowel de voorbereiding als uitvoering om de hulp van onze vrijwilligers.

 

Via deze weg dan ook alle mensen die meegeholpen hebben heel hartelijk bedanken. Alle vrijwilligers die in de kenmerkende neonshirtjes herkenbaar aanwezig zijn geven hiermee elk jaar letterlijk en figuurlijk kleur aan het toernooi.

 

Alle deelnemers, toeschouwers en andere aanwezigen hebben dan ook van dichtbij kunnen meemaken hoe 28 teams gestreden hebben op 3 beachvelden die voor de gelegenheid bij ’t Hokkien gecreëerd waren.

Van deze 28 teams waren het uiteindelijk de teams van De Walden (recreatiepoule) en CSL (toppoule, na een overwinning op De Hoeve) die er met de winst vandoor gingen. Zoals de traditie beaamd werd de dag afgesloten door de Dj’s van Nice Party.

 

ook jij ook jij zestig KOM OP DE FIETS

Terug naar quickmenu


Volgende stap in samenwerking jeugd bij buurtclubs

Geplaatst op 2016-04-11 door de jeugdcommissie jeugdcommissie@kcdehoeve.nl

De besturen en jeugdcommissies van de verenigingen De Hoeve, Forward en Leonidas kijken met voldoening terug op de min of meer experimentele samenwerking het afgelopen jaar. Het samenvoegen van teams is succesvol verlopen.

 

samenwerking Clubs

Het is nu het moment om naar het nieuwe seizoen te kijken, aangezien half mei alweer de team opgaves bij de bond binnen moet zijn. Afgelopen vrijdag hebben vertegenwoordigers van de drie verenigingen in Steggerda met elkaar om tafel gezeten, nadat eerder al in jeugdcommissies over het nieuwe seizoen is gesproken. Besloten is dat het komend seizoen vanaf de D-jeugd alle spelers binnen iedere leeftijdscategorie kunnen worden samengevoegd. We gaan dus bij de D’s, C’s, B’s en A’s selecteren op niveau om zo sterk mogelijke teams te vormen en om alle jeugdspelers ook de kans te bieden op het eigen niveau sport te blijven beoefenen. Ook bij E’s en F-jes moeten alle leden een plek krijgen, dus ook daar indien nodig samenwerking. Daardoor wordt ook voorkomen dat bij de ene vereniging teveel spelers bij een team zijn bij een andere vereniging niet eens een team kan worden gevormd. Nu kunnen alle kinderen dus in een mooi volledig team blijven korfballen, waardoor ook leden niet voor onze sport verloren gaan.

 

Na de eerste voorlopige samenstelling van de teams moet nog worden bepaald wie op welk veld speelt/traint/trainers/coaches /shirts etc. De verwachting is dat we opgeteld een vergelijkbaar aantal jeugdteams zullen hebben als in dit seizoen. Dat zou anders zeker niet het geval zijn. Er is verder afgesproken dat ook het technisch jeugdbeleid van de drie verenigingen op elkaar afgestemd moet worden. Dat betekent dat trainers van alle drie verenigingen werken vanuit een gezamenlijke samenhangende visie. Het voornemen is om in ieder geval het komend seizoen tussen jeugdcommissies en trainers een commissie te vormen met vertegenwoordigers van alle drie verenigingen, die verantwoordelijk wordt voor de bewaking van de samenwerking en het samenhangende beleid.

 

We vinden het verder belangrijk dat jeugdspelers en trainers elkaar alvast een keer voor de zomer ontmoeten in een leuke ontspannen sfeer. Daarom nodigen we jeugdspelers vanaf de D’s van alle drie verenigingen uit voor gezamenlijke trainingen op zondag 1 mei vanaf 13.00 uur op het veld van Leonidas. Dan gaan we er met elkaar een leuke middag van maken. De precieze tijdsindeling hangt af van de deelname. Het is wel in de vakantie. We vragen daarom een ieder die op 1 mei niet kan, dat uiterlijk donderdag aanstaande te melden bij de jeugdcommissie via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl.

 

Terug naar quickmenu


Bootcamp De Hoeve - faster. stronger. better

Bootcamp 2015

Let op!

De Bootcamp trainingen worden in het vervolg weer gegeven op de maandag avond!

 

We gaan weer in één groep trainen van 20.00 uur tot 21.00 uur en starten daar volgende week maandag, 17 augustus mee.

 

Graag zien we jullie dan!

Terug naar quickmenu


 

Kaartclub De Hoeve

De laatste kaartavond van het seizoen 2015-2016 zit er op.
De eindstand over het gehele seizoen, het aantal punten over 8 competitieavonden worden dan gebruikt:

1. Jan Scheltinga met 40.775 punten
2. Louw Mulder met 39.964 punten
3. Jan Mulder met 39.923 punten
4. Jan Stuurman met 39.438 punten
5. Joop Capelle met 39.426 punten

Wij hebben weer een mooi kaartseizoen gehad, wij hopen jullie in september
allemaal weer te mogen verwelkomen.

Groetnis, Frank en Harm.

 

Contactpersoon:

Frank Olijslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve

tel.: 0561 432694

Contactpersoon:

Harm ten Grotenhuis

Kom op de fiets!

Terug naar quickmenu


Kinderen van IJsclubleden gingen naar Thialf

 

Zaterdag 19 maart verzorgde IJsclub De Hoeve weer een reisje naar Thialf in Heerenveen. Kinderen in de basisschoolleeftijd van de leden van de IJsclub mochten gratis mee.

 

IJsclub Hoeve

De IJsclub zorgt voor de ijsbaan achter het dorpshuis. Als er ijs ligt worden op de ijsbaan wedstrijden voor groot en klein georganiseerd. Bij een echte winter organiseren we een toertocht op De Linde.

 

Ligt er een winter geen ijs dan gaan we, net als 19-03-2016, met de kinderen schaatsen in Thialf.

 

Ook organiseren we 's winters schaatslessen in Thialf.

 

 

 

 

Klik op de foto links van de tekst om alle foto's te zien

 

Voorzitter en contactpersoon - Johan Hoekstra

Tel.: 0561 31535

email: - gj3hoekstra@zonnet.nl

 

Penningmeester - Henri Stuurman

 

Secretaris - Henri Stuurman ( tijdelijk )

Tel.: - 0561 432183

email: - henristuurman@kpnplanet.nl

 

Bestuurslid - Rico Zwambag

Bestuurslid - Adrie Spruyt

Bestuurslid - Klaas Elzinga

Bestuurslid - Izie Hoogeveen

Terug naar quickmenu


Drie mooie nieuwe speeltoestellen van speeltuinvereniging "Het Apenhuis"

   
 
Foto's van de toestellen volgen binnenkort

Er staan drie prachtige nieuwe speeltoestellen op het sportveld/speeltuin.

 

Ze zijn aangeschaft van de €10.000,- die de vereniging kreeg van het bestuur van Stichting ‘t Anlopien.

 

Het plaatsen van de toestellen heeft de speeltuincommissie gedaan in samenwerking met bouwbedrijf R.M. Slager-zonen. Mark Slager, zijn broer Ruud en Johan Hoekstra zijn er druk mee bezig geweest en het resultaat mag er dan ook zijn!

 

LET OP!

In verband met het uitharden van het beton rond de toestellen mogen de speeltoestellen pas nà woensdag 20 april gebruikt worden.

(Foto: Lenus van der Broek).

Terug naar quickmenu


Speeltuin Vereniging "Het Apenhuis"


De informatie over de Speeltuinvereniging is bijgewerkt op 12 februari 2012


Locatie; Kontermansweg 28 (korfbalveld)

Kijk hier op het kaartje van De Hoeve


Voorzitter / Penningmeester:

M. Slager, Hoeveweg 8, 8394 VR De Hoeve

Tel.: 0561 430140

 

Secretaris:

J. Hoekstra, Jokweg 56, 8394 VN De Hoeve

Tel: 0561 431535

Terug naar quickmenu


Commissie Volksspelen / Dorpsfeest De Hoeve

 

Hiernaast de eerste foto's van het dorpsfeest

 

Het is de bedoeling dat dit album gaat groeien. Stuur dus foto's naar info@leduccinjee.nl zodat ze toegevoegd kunnen worden.

 

Bij voorbaat dank.

 

Voorzitter:

Henk Jan Bakker, Vinkegavaartweg 10, 8394 TC De Hoeve

tel.: 0561 432300

email:bakkerhenkie@hotmail.com

 

Penningmeester:
Nelly Brugman, Klaeterlaene 14, 8394 VT De Hoeve

tel.: 0561 431629

email: hn.brugman@hetnet.nl

 

Contactpersonen:
Anniek de Boer

email:anniek_de_boer@hotmail.com

 

Michèle Beekman
Mob.: 06 45 20 02 30

email: michelevdlei@hotmail.com

 

Leden:

Geert Hoogeveen,

Mob.: 06 20 88 78 08

email: geert_hoogeveen@hotmail.com

 

Rene Wapstra,

email: renewapstra87@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar quickmenuBiljart Club De Hoeve

De informatie over Biljartclub De Hoeve is bijgewerkt op 4 maart 2016

 

Biljarten seizoen 2015-2016

Iedere woensdagavond biljarten. Het seizoen zal duren tot eind maart 2016.

Mocht je interesse hebben om te komen biljarten, kom gerust langs op de woensdagavond in ons nieuwe dorpshuis. We beginnen om 20.00 uur. Voor meer informatie kun je mij altijd bellen, tel. 432828, of 06-50808059.


Eeltje Demmink

 

Contactpersoon:

Eeltje Demmink, Jokweg 64, 8394 VN De Hoeve

tel.:0561 432828 of 06-50808059

Biljarters op  de fiets

Terug naar quickmenu


 

Advertenties

Hoofddorp


Bosmeer Bungalowpark
Het Bosmeer
Elsweg 5
8391 KB Noordwolde
0561 433672
Website

AnY Computers Noordwolde, voor al uw computerproblemen 

AnY Computers

Dr. Mulderstraat 3

8391 HR

Noordwolde

T.: 0561851569

M.:0651657958

 

Email

Website

Webshop


samenwerking

Loon- aannemersbedrijf

De Samenwerking BV

 

Elsloo / Steggerda

Oldeberkoop

 

 

GWW-werken

Containerverhuur

Agrarisch loonwerk

Verhuur grondverzetmachines

website

E-mail

Tel.: 0561 421641


Reiki Annie Demmink Jokweg 64 De Hoeve
Tel.:0561 432828
Email

HelderHoogeveen

Email

Website


Dedden Kanovaren Kanovaren op de Linde
Vinkegavaartweg 7
8474 EB Oldeholtpade
Tel: 0561 688296

Hoekstra Timmerbedrijf Hoekstra Timmerbedrijf
Hoofdweg 114
8474 CJ Oldeholtpade
Tel.: 0561 689368
Mob.: 06 53410936

Hoekstra Installatie R. Hoekstra
Installatiebedrijf
W. Berrystraat 22
Oldeholtpade
Mob.: 06 13525269

Fietsplus Fietsplus Noordwolde
Hoofdstr. Oost 50
8391 AW Noordwolde
0561 432796
Email
Website

Autoservice West Autoservice West
Hoofdstr. West 69
8391 AM Noordwolde
tel.: 0561 431644
Mob.: 06 83218112

Maatschap Fysiotherapie

Centrum voor Fysio- en manuele therapie
v.d. Sandeplein 5
8471 RX Wolvega
0561 613349

Website

Email


Adverteren

Plus Gratis een kwart A5 advertentie

in dorpskrant
de Ooster-Wester samen voor slechts €30,00 per jaar. Een half A5 kost u €45,00 en een hele A5 heeft u al voor €70,00.

 

Neem HIER contact op.


Veel mogelijkheden!

Wordt lid

Ben je het altijd eens met je pa of ma?...

 

Dan hoef je géén lid te worden van Plaatselijk Belang.

Wil je zèlf je stem laten horen? Wordt dan ook zèlf lid van Plaatselijk Belang.

Het kost je slechts €11.00 per jaar. Wanneer je lid wil zij èn de Ooster Wester wil ontvangen kost dat slechts €17.50 per jaar.

 

Klik HIER voor invullen lidmaatschap-formulier.

 

Leden van KC De Hoeve die buiten De Hoeve wonen kunnen voor slechts €10,- per jaar De Ooster Wester ontvangen.

 

Als je dat wil, meldt dit dan aan
Wim Logtenberg wimlogtenberg@hotmail.com


Kom op de fiets

Verder is fietsen goed voor je conditie, je welbevinden, je portemonnee.

Fietsen is duurzaam, voorkomt stress,

geluidsoverlast en werkt ontspannend, zeker in zo'n prachtige omgeving als
De Hoeve. Kom dus naar school of naar

't Hokkien op de fiets!