Dorp de Hoeve.nl
Welkom op www.dorpdehoeve.nl | De site met nieuws en actualiteiten uit De Hoeve
Bootcamp De Hoeve
Het Koor Van De Hoeve
OBS de Klaeter
Kerkje van De Hoeve
De Hoeve
KC De Hoeve
Ouderensoos De Hoeve
De Hoeve
Klaeterlaene
Bootcamp De Hoeve
kabouters

Sport & Spel

Bestuur KC De Hoeve

Voorzitter en PR-functionaris:

Linda Demmink, Klaeterlaene 9, 8394 VT De Hoeve

tel.: 06 29 31 90 49

 

Secretaris, contactpersoon jeugdcommissie, kaderzaken:

Jannie Olyslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve

tel.: 0561 432694

 

Penningmeester:

Ruben de Boer, Jokweg 68, 8394 VN De Hoeve.

tel. 0561 433102

 

Wedstrijd secretaris Senioren,

Contactpersoon Materialen- en Terrein commissie:

Wim Logtenberg, Vinkegavaartweg 4a, 8394 TC De Hoeve

tel.: 0561 432888

 

Bestuurslid algemene zaken, representatie en kleding:

Jannie de Vries, Jokweg 30, 8394 VM De Hoeve,

tel.: 0561 431782

 

Bestuurslid algemene zaken:

Sjoukje Wouda, IJkenweg 42, 8391 TN Noordwolde,

tel.: 0561 433408

 

Bestuurslid Horeca, materialen-, terrein- en sponsorcommissie:

Joan Horbeek, Jokweg 20, 8394 VL De Hoeve,

tel.: 0561 433344

 

Wedstrijd secretaris Pupillen t/m Junioren

Jannie Olyslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve

tel.: 0561 432694

Klik HIER
Korfbal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom op de fiets!

Leden van KC De Hoeve die buiten De Hoeve wonen kunnen voor slechts €10,- per jaar De Ooster Wester ontvangen.

Als je dat wil, meldt dit dan aan
Wim Logtenberg
wimlogtenberg@hotmail.com

Download HIER de KC-info 09-02-2016 no.27.pdf

download

Samenwerking korfbalclubs onder de Linde

Geplaatst op 2015-05-24 23:38:04 door Het Bestuur op www.kcdehoeve.nl

De drie korfbalclubs ten zuiden van de rivier de Linde werken het komend seizoen samen. De Hoeve, Forward Steggerda en Leonidas Noordwolde voegen bij de jeugd een aantal teams samen, waarvan alle drie de verenigingen vooral sportief gezien profiteren. Daarnaast is er natuurlijks de kruisbestuiving tussen de clubs, die de samenwerking meerwaarde geeft.

 

samenwerking Clubs

 

 

Kleine scholen, zoals die van De Hoeve, staan onder druk. Het is wel de belangrijkste visvijver van de plaatselijke hoofdklasser. Daardoor wordt het steeds lastiger om op alle leeftijdsniveaus teams te vormen. In enkele gevallen zou voor het komend seizoen bij pupillen en aspiranten een viertal ingeschreven moeten worden. Zeker bij de oudere jeugd, die de stap hoort te maken naar het tweevakken-korfbal, is dat voor de ontwikkeling van individuele spelers een ongewenste situatie, aldus de drie clubs.
Uit een eerste overleg kwam al snel naar voren dat ook Leonidas, ondanks de veel grotere groep jeugd, met het indelen van de ploegen tegen een aantal knelpunten aanliep. Forward kon geen achttal vormen bij de D-pupillen. Uiteindelijk hebben de drie verenigingen elkaar weten te vinden in het samen oplossen van elkaars problemen. Dat is daarna ook met de achterban binnen de clubs besproken. Voor de samenwerking is brede steun, al leven er bij ouders en spelers uiteraard op detailniveau nog wel wat vragen. Momenteel worden bijvoorbeeld de afspraken over kleding, plek van trainen/spelen en trainers/coaches verder in detail uitgewerkt.

Wat is er nu afgesproken? De Hoeve en Leonidas vormen in het nieuwe seizoen samen twee A-juniorenteams, die beide wedstrijdkorfbal gaan spelen. Waar Leonidas enkele heren tekort kwam, kon De Hoeve wel versterking bij de dames gebruiken. Dat wordt nu over en weer opgelost. Bij de B-aspiranten vult De Hoeve het team van Leonidas aan. Verder gaan de B’s van De Hoeve, Leonidas en Forward samen trainen. Bij de C-aspiranten wordt door De Hoeve en Leonidas samen een tweede achttal gevormd. Bij de D-pupillen vinden Forward en De Hoeve elkaar door samen een achttal te vormen in plaats van ieder een viertal.
Dat Leonidas voor het nieuwe seizoen al afspraken had met enkele aan De Hoeve-gerelateerde trainers maakte de samenwerking alleen maar eenvoudiger. (Daar speelt bijvoorbeeld ook De Hoeve-hoofdtrainer Sake Koelma nadrukkelijk een rol in.) De bedoeling is dat direct na het lopend seizen - dus voor de zomer - gezamenlijke kennismakingstrainingen plaatsvinden. Uiteraard leren alle spelers elkaar nog beter kennen tijdens het Leonidas-toernooi op zaterdag 22 augustus.

 

Terug naar quickmenu


Meer vrijwilligers? KC De Hoeve voert actie!
Vrijwilligers van KC De Hoeve hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereniging door meer vrijwilligers gedragen kan worden.

 

KC De Hoeve is een bruisende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken.

 

Met hulp van de cursus MVKT (Meer Vrijwilligers Kortere Tijd) is een traject uitgezet van vijf stappen. Met dit traject wil de vereniging enerzijds al het vrijwilligerswerk dat al wordt gedaan in kaart brengen. En anderzijds is de Hoeve op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Onder andere voor de nieuw in te stellen commissies. Op de algemene ledenvergadering in maart jl. heeft het bestuur een nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd. Kern van het nieuwe organogram is het creëren van meer commissies, om zo alle taken over meer mensen te verdelen. En daar zijn natuurlijk voldoende vrijwilligers voor nodig.

 

Samen sterk

We hebben geïnventariseerd voor welke functies en taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die zoal binnen de vereniging verricht dienen te worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. De één wil de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert terwijl weer een ander juist een taak prefereert waarbij de eigen talenten worden aangesproken. Werken voor je eigen ‘cluppie’ wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd.

 

Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport in onze vereniging. Daarom gaan wij al onze leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je

verenging hoort er bij’ zo stelt Anne Prins van Sport Drenthe, cursusleider MVKT.

Hij vervolgt: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’      

In mei zal ieder lid telefonisch of ‘live’ benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen. Zo maak je samen je vereniging sterk. Voor het eind van het seizoen hoopt de vereniging iedereen gesproken te hebben en alle nieuwe vrijwilligers een taak te hebben toebedeeld.

Terug naar quickmenu


De Hoeve legt Arjan Kreeft vast als nieuwe trainer

Arjan Kreeft

De Hoeve heeft voor het nieuwe seizoen een nieuwe hoofdtrainer. De club gaat in zee met Arjan Kreeft (45) uit Wolvega. Daarnaast gaat Ronald Wessels nog een jaar door als trainer van De Hoeve 2.

Kreeft noemt De Hoeve een 'logische stap' in zijn trainerscarrière. "Het is een vereniging die top Overgangsklasse/Hoofdklasse speelt en die de ontwikkeling van spelers belangrijk vindt. Het is een vereniging die altijd opportunistisch speelt en uitgaat van haar eigen kracht. Naar mijn mening zit er genoeg rek in de selectie om verdere stappen voorwaarts te maken", licht Kreeft toe. De nieuwe trainer van De Hoeve heeft in het huidige seizoen geen vereniging. Na drie jaar Mid-Fryslân was het tijd voor een sabbatical. In zijn actieve spelerscarrière verdiende Kreeft zijn sporen bij SCO, waar hij ook enkele jaren het tweede team trainde.

Ook het bestuur van De Hoeve is content met de aanstelling. "Als bestuur zijn we erg blij dat we een trainer met veel ervaring op dit niveau hebben kunnen strikken.
De visie en aanpak van Arjan spreekt ons erg aan en zorgt ervoor dat er weer een frisse wind waait. Dat ook Ronald Wessels nog een jaar doorgaat als assistent-trainer zorgt er voor dat we de technische staf voor het komend seizoen rond hebben", aldus voorzitter Linda Demmink

 

Terug naar quickmenu


Bootcamp - New Years Run

Uitslagen:

10 km:

Dames: Amber de Winter 57 min 10 sec. Noordwolde

Heren: Willem Kreulen 38 min. 42 sec. Noordwolde

5 km

Dames: Desiree Lezwijn 25 min. 25 sec. Gorredijk

Heren: Jan Roeles 18 min 58 sec. Beilen

 

Foto's Lenus van der Broek en Eddy Lania

De Hoeve – Op een druilige zondagmiddag ging vanaf het dorpshuis ‘t Hokkien in De Hoeve de New Years Run van start.

 

Er hadden zicht ruim zestig deelnemers aangemeld. Er was in de Hoeve een route van vijf en tien kilometer uitgezet. Er was veel belangstelling voor deze run en de deelnemers kwamen uit de brede regio.

 

Na afloop konden de deelnemers snert en chocolademelk nuttigen, wat door het koude weer goed in de smaak viel.


Klik op de afbeelding links voor meer foto's

 

>

Bootcamp De Hoeve - faster. stronger. better

Bootcamp 2015

Let op!

De Bootcamp trainingen worden in het vervolg weer gegeven op de maandag avond!

 

We gaan weer in één groep trainen van 20.00 uur tot 21.00 uur en starten daar volgende week maandag, 17 augustus mee.

 

Graag zien we jullie dan!

Terug naar quickmenu


 

Kaartclub De Hoeve

De 29ste jauari was een gezellige kaartavond met een hoogste ronde-score van 2.305 punten door Jan Scheltinga en Aaltje Hoffman, een laagste ronde-score van 677 punten door Eppie Boers en Bert de Vries.

 

De verdere uitslag:

  1. Jan Scheltinga met 5.790 punten
  2. Hans Brandsma met 5.686 punten
  3. Harm te Grotenhuis met 5.543 punten

De poedelprijs was voor Bert de Vries met 3.268 punten.

De volgende kaartavond in ’t Hokkien is op vrijdag 19 februari a.s.

 

Contactpersoon:

Frank Olijslager, Jokweg 77, 8394 VN De Hoeve

tel.: 0561 432694

Contactpersoon:

Harm ten Grotenhuis

Kom op de fiets!

Terug naar quickmenu


De eerste schaatsdag van 2016

Dinsdag 19 januari was het zover en kon de jeugd de schaatsen aan doen en de eerste baantjes trekken.

Klik op de foto voor een vergroting

      

 

 

IJsclub Hoeve

De IJsclub zorgt voor de ijsbaan achter het dorpshuis. Als er ijs ligt worden op de ijsbaan wedstrijden voor groot en klein georganiseerd. Bij een echte winter organiseren we een toertocht op De Linde. Ligt er een winter geen ijs dan gaan we met de kinderen een keer schaatsen in Thialf. Ook organiseren we 's winters schaatslessen in Thialf.

 

Voorzitter en contactpersoon - Johan Hoekstra

Tel.: 0561 31535

email: - gj3hoekstra@zonnet.nl

 

Penningmeester - Henri Stuurman

 

Secretaris - Henri Stuurman ( tijdelijk )

Tel.: - 0561 432183

email: - henristuurman@kpnplanet.nl

 

Bestuurslid - Rico Zwambag

Bestuurslid - Adrie Spruyt

Bestuurslid - Klaas Elzinga

Bestuurslid - Izie Hoogeveen

Terug naar quickmenu


Geld voor nieuwe schommel

schommel

 

MarkSlager

Deze mooie nieuwe schommel hebben we te danken aan De Kerstwandeling, Rabobank Coöperatiefonds en Speeltuinvereniging Het Apenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Apenhuis heeft een bijdrage gekregen van € 3.000,- vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor de reeds geplaatste vogelnestschommel.

 

Wij zijn erg blij met deze steun en verrast over de hoogte van de bijdrage die wij van de Rabobank hebben ontvangen.

 

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

 

Hierbij adviseren we ook alle verenigingen of stichtingen om bij maatschappelijke projecten de Rabobank aan te schrijven voor mogelijke financiële steun.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur “Het Apenhuis”

 

 

Speeltuin Vereniging "Het Apenhuis"


De informatie over de Speeltuinvereniging is bijgewerkt op 12 februari 2012


Locatie; Kontermansweg 28 (korfbalveld)

Kijk hier op het kaartje van De Hoeve


Voorzitter / Penningmeester:

M. Slager, Hoeveweg 8, 8394 VR De Hoeve

Tel.: 0561 430140

 

Secretaris:

J. Hoekstra, Jokweg 56, 8394 VN De Hoeve

Tel: 0561 431535

Terug naar quickmenu


Volksspelen 2015

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juni was ons jaarlijkse Dorpsfeest.
De Commissie Volksspelen zorgden voor een fantastische vier dagen waar héél veel Hoevenaren volop van genoten hebben.

 

 

Zie hiernaast bijna vierhonderd foto's van de zeskamp en het touwtrekken.

 

Touwtrekken

De Hoeve – Tekst Lenus van der Broek. - Foto's van Lenus van der Broek en Geer Hoogeveen.
Op de eerste dag van het dorpsfeest in De Hoeve werd spierkracht getoond. Op donderdagavond deden zo’n vijftig deelnemers, inwoners en vrienden, mee aan de touwtrekwedstrijden. Er werden zes teams gevormd die verschillende ronden moesten trekken. Om op adem te komen werd af en toe een pauze ingelast. Het was sedert lange tijd dat dit sportief evenement werd georganiseerd. Na afloop werden de dorstige kelen gelest.

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

Zeskamp

Elk team had een eigen shirtkleur. Zoals op bovenstaande foto's te zien is, moesten de teams een aantal opdrachten uitvoeren.

  1. Trekker trekken terwijl het team met natte sponzen bekogeld werd.
  2. Vlotbouwen
  3. Hobbelfietsparcour
  4. Buikglijden op zeepbaan
  5. Filmquiz
  6. Stormbaan

Voor de finale werd het Rodedraadspel gedaan. De laatste teams moesten touwtrekken met de roeiboot (zie de foto's boven).

Verder was er gedurende de hele dag het spel Spijkerbroekhangen.

 

OP de avond van de 13e juni was er een daverend feest met als thema "FILM"

 

Cobie en Jan de Boer waren de orgineelst verkleede Hoevenaren van het feest. Cobie was Ma Flodder en Jan (in rolstoel) was Opa Flodder.

 

Neem even de tijd voor de 50 foto's hier naast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

Commissie Volksspelen Voorzitter:
Eddy Lania, Klaeterlaene 2, 8394 VT De Hoeve

tel.: 06 11 64 92 29

email: eddylania@hetnet.nl

 

Penningmeester:
Nelly Brugman, Klaeterlaene 14, 8394 VT De Hoeve

tel.: 0561 431629

email: hn.brugman@hetnet.nl

 

Contactpersonen:
Henk Jan Bakker

Mob.: 06 53 48 97 33 

email: bakkerhenkie@hotmail.com

 

Michèle Beekman
Mob.: 06 45 20 02 30

email: michelevdlei@hotmail.com

 

Leden:

Geert Hoogeveen,

Mob.: 06 20 88 78 08

email: geert_hoogeveen@hotmail.com

 

Rene Wapstra,

email: renewapstra87@gmail.com

 

Rita van der Werff,

Mob.: 06 53 61 58 13

email: rita.van.der.werff@planet.nl

 

 

 

 

 

 

Terug naar quickmenuBiljart Club De Hoeve

De informatie over Biljartclub De Hoeve is bijgewerkt op 9 september 2013

 

Biljarten seizoen 2013-2014

Iedere woensdagavond biljarten. Het seizoen zal duren tot eind maart 2014.

Mocht je interesse hebben om te komen biljarten, kom gerust langs op de woensdagavond in ons nieuwe dorpshuis. We beginnen om 20.00 uur. Voor meer informatie kun je mij altijd bellen, tel. 432828, of 06-50808059.


Eeltje Demmink

 

Contactpersoon:

Eeltje Demmink, Jokweg 64, 8394 VN De Hoeve

tel.:0561 432828 of 06-50808059

Biljarters op  de fiets

Terug naar quickmenu


 

Advertenties

Hoofddorp


Bosmeer Bungalowpark
Het Bosmeer
Elsweg 5
8391 KB Noordwolde
0561 433672
Website

AnY Computers Noordwolde, voor al uw computerproblemen 

AnY Computers

Dr. Mulderstraat 3

8391 HR

Noordwolde

T.: 0561851569

M.:0651657958

 

Email

Website

Webshop


samenwerking

Loon- aannemersbedrijf

De Samenwerking BV

 

Elsloo / Steggerda

Oldeberkoop

 

 

GWW-werken

Containerverhuur

Agrarisch loonwerk

Verhuur grondverzetmachines

website

E-mail

Tel.: 0561 421641


Reiki Annie Demmink Jokweg 64 De Hoeve
Tel.:0561 432828
Email

HelderHoogeveen

Email

Website


Dedden Kanovaren Kanovaren op de Linde
Vinkegavaartweg 7
8474 EB Oldeholtpade
Tel: 0561 688296

Hoekstra Timmerbedrijf Hoekstra Timmerbedrijf
Hoofdweg 114
8474 CJ Oldeholtpade
Tel.: 0561 689368
Mob.: 06 53410936

Hoekstra Installatie R. Hoekstra
Installatiebedrijf
W. Berrystraat 22
Oldeholtpade
Mob.: 06 13525269

Fietsplus Fietsplus Noordwolde
Hoofdstr. Oost 50
8391 AW Noordwolde
0561 432796
Email
Website

Autoservice West Autoservice West
Hoofdstr. West 69
8391 AM Noordwolde
tel.: 0561 431644
Mob.: 06 83218112

Maatschap Fysiotherapie

Centrum voor Fysio- en manuele therapie
v.d. Sandeplein 5
8471 RX Wolvega
0561 613349

Website

Email


Adverteren

Een kwart advertentie in de Ooster Wester en een advertentie op deze site voot slechts €28,50 per jaar.

Neem HIER contact op.


Veel mogelijkheden!

Wordt lid

Ben je het altijd eens met je pa of ma?...

 

Dan hoef je géén lid te worden van Plaatselijk Belang.

Wil je zèlf je stem laten horen? Wordt dan ook zèlf lid van Plaatselijk Belang.

Het kost je slechts €11.00 per jaar. Wanneer je lid wil zij èn de Ooster Wester wil ontvangen kost dat slechts €17.50 per jaar.

 

Klik HIER voor invullen lidmaatschap-formulier.

 

Leden van KC De Hoeve die buiten De Hoeve wonen kunnen voor slechts €10,- per jaar De Ooster Wester ontvangen.

 

Als je dat wil, meldt dit dan aan
Wim Logtenberg wimlogtenberg@hotmail.com

 

 

Kom op de fiets

Verder is fietsen goed voor je conditie, je welbevinden, je portemonnee.

Fietsen is duurzaam, voorkomt stress,

geluidsoverlast en werkt ontspannend, zeker in zo'n prachtige omgeving als
De Hoeve. Kom dus naar school of naar

't Hokkien op de fiets!