de wissel

Deze pagina is het laatst bewerkt op: 2017-11-20

Gezondheidscentrum "De Wissel"

Kleine Singel 38, 8391 HS Noordwolde

tel.: 0561 432235 / 432255

Spoed: 0561-431212

Fax: 0561-432152

Receptenlijn: 0561-431967

buiten kantooruren: 0900 1127112

Postbus 66, 8390 AB Noordwolde

www.dewissel.praktijkinfo.nl

 

Huisartsen:

P.J. Witmer-Heida

J.M. Witmer

D.R. Weyer

J.W.G. Mertens

D. van Maare

R. Berends- Huisarts in opleiding

Spreekuren: alle werkdagen 's morgens uitsluitend volgens afspraak, spreekuurbezoek aanvragen op de voorafgaande werkdag tussen 11:00 en 13:00 uur via het afsprakennummer 0561 432255, dringende zaken liefst na telefonisch overleg.

Visites (bezoek van de dokter bij u thuis): aanvragen vóór 9:30 uur via telefoonnummer 0561 432235.

Telefonisch spreekuur: voor kortdurend overleg met de huisarts, bijvoorbeeld voor bericht uit het ziekenhuis, advies, etc., alle werkdagen tussen 13:15 en 13:45 uur tel.: 0561 432235 / 432255.

Apotheek: geopend tijdens spreekuur en van 16:00 tot 17:00 uur. Bij herhaling van uw medicijnen de verpakking liefst de dag van te voren, doch uiterlijk vóór 10:00 uur inleveren. In verband met bestelling en controle van het voorschrift.

Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Agenda

  • 11 dec Trekking Grote Clubactie
  • 12 dec Koor - kerstoptreden Orchideeënhoeve
  • 18 dec Koor - De Lindestede, Wolvega

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen