Dorpdehoeve.nl / nieuws / hokkien van het gas af en de meter op nul

Nieuws

Hokkien van het gas af en de meter op nul

Geplaatst op 21 jul 2023 om 15:07 uur tags Algemeen , Bestuur Stichting Dorpshuis door Hen le Duc

Een eerste grote stap:

Op 20 juli is de eerste grote stap gezet om ons ambitieuze plan te realiseren, namelijk als eerste dorpshuis in de gemeente ’t Hokkien in 2025 compleet van het gas af te hebben en nul op de energiemeter te hebben.

Een volledig energieneutraal dorpshuis dus.

 

Het plan dat we daartoe indienden bij het Iepen Mienskipsfûns zat goed in elkaar, toch waren we als stichtingsbestuur blij verrast toen het bericht binnenkwam dat ons project als beste beoordeeld was van alle 114 projecten die in mei werden ingediend voor de thematender Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.

 

Onder de indruk:

Het Iepen Mienskipfûns was onder de indruk van. hoe het subsidieverzoek was voorbereid en van de onderbouwing van de plannen die juist daardoor de meeste punten hebben gescoord. Ze vroegen zelfs of we er een speciaal bureau voor hadden ingeschakeld, maar dat was niet het geval. Het was het werk van vrijwilligers. Één van de aanwezigen zei (met een knipoog) over ons plan: “het leest als een roman”.

 

Door de kwaliteit van het plan kwamen wij dan ook in aanmerking voor het fantastische subsidiebedrag van maar liefst ….

35.000,00

De eerste 80% van het bedrag krijgen we al in september en de laatste 20% na afronding van de werkzaamheden op vertoon van de factuur.

 

Felicitaties en gebak:

Op de 20ste juli werden we als Stichting Dorpshuis bezocht door zo’n dertig personen. Dat waren de leden van de adviescommissie van het Iepen Mienskipsfûns (regio ZO Fryslân), medewerkers van het streekkantoor van de Provincie Fryslân, Steven de Boer van Streekwurk Fryslân, de gebiedsgedeputeerde Douwe Hoogland, Minne Hovenga van Sportstroom en Doarpswurk, Robert de Ouden van Sportstroom, gebiedswethouder voor De Hoeve (en o.a. Duurzaamheid, milieu en klimaat) Heidi Den Hartigh (SDW), wethouder (van o.a. Multifunctionele- en welzijnsaccommodaties, sport en financiën) Roelf Teun Hoen (VVD), onze Dorpencoördinator Klaas Hallema, bestuursleden van Plaatselijk Belang en andere genodigden en belangstellenden.

 

Streekwurk en de Provincie Friesland maakten het extra feestelijk door een toespraak van gebiedsgedeputeerde Douwe Hoogland, felicitaties en ook nog door voor iedereen gebak mee te brengen.

 

Hoe krijgen we de meter op nul:

Na een welkomstwoord door Plaatselijk Belangvoorzitter Richard Bakkenes gaf Joan Horbeek aan de hand van een PowerPoint-presentatie aan hoe we onze plannen willen realiseren. Het gaat daarbij o.a. om het vervangen van de CV ketel en radiatoren voor grote airco systemen, infrarood verwarmingspanelen in de kleedkamers, elektrische doorstroom verwarming douches (i.p.v. op gas), van alle verlichting Led-verlichting maken en nog meer zonnepanelen op het dak.

 

De € 35.000,00 zijn daarbij enorm helpend maar daarmee zijn we er nog niet. Het totale bedrag dat we nodig hebben om onze ambitie te realiseren is € 68.302,00.

Het overgrote deel van dit bedrag hopen we uit aanvullende subsidies te krijgen. Maar we gaan er van uit dat we de dekking van het plan, in 2025 mèt elkaar en vóór elkaar klaar te krijgen.

 

Vertrouwen en trots:

Het vertrouwen dat het volledige bedrag opgehaald wordt, putten we mede uit het mienskipsgevoel in De Hoeve. Joan Horbeek wees de bezoekers er op hoe alle verenigingen en gebruikers in de afgelopen tijd gezamenlijk de hogere energielasten hebben opgevangen. Hoe we heel vaak als dorpsgemeenschap met elkaar de handen uit de mouwen hebben gestoken. Hoe vaak dorpshuis ‘t Hokkien gebruikt wordt door jong en oud. Deze gezamenlijkheid maakt ons trots op ons dorp en ons dorpshuis.

 

Meest recente voorbeeld: KC De Hoeve heeft met inzet van leden en niet- leden geholpen met de opbouw van een mestbassin; daardoor kwam er een donatie in de kas van de KC.

 

Laatste stand van zaken:

  • De korfbalclub gaat nu 5000 euro bijdragen aan verduurzaming van ons dorpshuis!

  • Stichting Dorpshuis ’t Hokkien draagt ook 5000 euro bij!

 

De teller staat dus nu inmiddels al op 45.000 euro!!!

 

Daarnaast vertrouwen we er op dat de nog te benaderen subsidieverstrekkers inmiddels wel weten dat De Hoeve goed is voor het geld (het gesubsidieerde bedrag). Dat, wanneer we in De Hoeve ergens voor gaan, het er ook komt. Het verleden heeft dit talloze keren bewezen.

 

Schouders er onder:

Dus Hoevenaren en een ieder die De Hoeve een warm hart toe draagt, help ons desgevraagd ook dit weer te realiseren. Laten we ook hier weer samen de schouders onder zetten.

 

We rekenen op jullie!

 

Hen Le Duc

 

Mede namens

Joan Horbeek
Marten Vonk

Kees Elderenbosch

Allen bestuursleden van Stichting Dorpshuis De Hoeve

Foto's

ADVERTENTIES

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclusief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Contact: tel.: 06 12259735, email: arjen@bruinsma-hovenier.nl

Vinkenhoeve, Dagbesteding ouderen, Maaltijdservice tafeltje dekje en Dagbesteding verstandelijke beperking. Noordwolderweg 77, Mail.: info@vinkenhoeve.nl, Tel.:0561 433300

Leo Zijlstra, Advies en bemiddeling – Gespecialiseerd in Volvo o.a. Volvo 240, 740, 850, 940, 960, S90. V40, V50, V70, XC60. Tel.: 06-10519712 Email: leozijlstra@leosautos.nl

Nieuws Archief