poll

Poll resultaat

Sinds 5 mei zijn er op een aantal plaatsen in De Hoeve verkeersdrempels aangebracht. Dit met de bedoeling (te) hard rijden tegen te gaan en het verkeer dat geen bestemmingsverkeer* is een ander route (buiten De Hoeve om) te laten kiezen

* met bestemmingsverkeer wordt bedoeld verkeer van personen die op De Hoeve wonen of die er zaken moeten doen.

Wordt er in de dorpskern minder hard gereden? 85 stemmen

Ja:53%

Nee:47%



Hebben de verkeersdrempels het in de dorpskern veiliger gemaakt? 90 stemmen

Ja:52%

Nee:48%



Heeft u onoverkomelijke last van de verkeersdrempels? 92 stemmen

Ja:53%

Nee:47%



Is er behoefte aan verkeersremmende maatregelen buiten de dorpskern? 88 stemmen

Ja:47%

Nee:53%



Is er minder verkeer op de Jokweg, Hoeveweg en Kontermansweg? 79 stemmen

Ja:42%

Nee:58%



Is er meer verkeer op de Vinkegavaartweg en Ijkenweg? 66 stemmen

Ja:33%

Nee:67%



Wilt u de drempels in het dorp behouden? 91 stemmen

Ja:42%

Nee:58%



Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen