Dorpdehoeve.nl / voorzieningen / sociale media en apps

sociale media en apps

Deze pagina is het laatst bewerkt op: 2021-10-26

Contact met andere Hoevenaren:
Naast de deze website en de dorpskrant De Ooster Wester zijn er veel manieren om met elkaar in contact te komen of om te weten te komen wat er in ons dorp speelt. De allerbeste daarvan is het fysieke contact. Dat kan rechtstreeks elkaar opzoeken maar ook tijdens één van de vele clubs- groeps- of verenigingsactiviteiten. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden:


Facebook
https://www.facebook.com/DorpDeHoeve
Dit is de Facebook pagina van Plaatselijk Belang De Hoeve. Hier vind u de berichten van de verenigingen van De Hoeve.
De vereniging Plaatselijk Belang De Hoeve heeft als doel: het bevorderen van de plaatselijke belangen van het dorp, in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, afwisselend 1 maal per 3 jaar verkiesbaar. Ieder jaar is er in het voorjaar een algemene ledenvergadering in ’t Hokkien.


 

Twitter
https://twitter.com/dorpdehoeve
Twitter-dorpdehoeve is een service van Plaatselijk Belang De Hoeve waarmee vrienden, families, buren en Hoevenarenmet elkaar kunnen communiceren en contact kunnen houden via snelle, korte berichtjes


 

Digitale Nieuwsbrief Geïnteresseerd in de digitale nieuwsbrief van Plaatselijk Belang De Hoeve?
Geef je op via info@dorpdehoeve.nl


 

Whatsapp De Hoeve 112 (Groepsbeheerder Hen Le Duc)
Deze app van plaatselijk Belang De Hoeve is de app waar je meldt wat er zorgwekkend is/was aan een verdachte situatie. Beschrijf datgene wat een eventuele verdachte persoon aan het doen was en hoe dit te maken kan hebben met een mogelijke misdaad. Handel vervolgens de SAAR-methode:

  1. Signaleer: is het gedrag in de situatie verdacht?

  2. Alarmeer: bel eerst de politie of 112.

  3. App op ‘WhatsApp 112 De Hoeve’.

  4. Reageer: verstoor een eventuele actie mits de situatie veilig is.

Reacties als smileys, duimpjes en teksten als "Oké", "wat erg" en "Bedankt" zorgen voor veel ruis op de lijn. Het zorgt voor veel onnodige meldingen bij andere leden van de app groep. Dus graag alleen reageren als het toegevoegde waarde heeft.


 


 

WhatsApp De Hoeve Mienskip (Groepsbeheerder Geertje Korf)
Voor alle niet-veiligheidsgerelateerde berichten die je met dorpsgenoten wilt delen. (Voor veiligheidsgerelateerde berichten is er 
Whatsapp De Hoeve 112 ).
Reacties als smileys, duimpjes en teksten als "Oké", "wat erg" en "Bedankt" zorgen voor veel ruis op de lijn. Het zorgt voor veel onnodige meldingen bij andere leden van de app groep.


 

WhatsApp Natuurkriebels: (Groepsbeheerders: Annie Hoogeveen, Astrid Ritsma, Cobie de Boer en Michèle Beekman)
In deze groep delen we positieve nieuwtjes uit de natuur met elkaar, bijv. mooie waarnemingen of foto's. Ook berichten met tips voor de tuin of plantjes die je over hebt, kunnen hier geplaatst worden.
Reacties zijn welkom, maar graag alleen reageren als het toegevoegde waarde heeft. Dus antwoorden op een vraag o.i.d. We willen voorkomen dat er veel onnodig heen en weer geappt wordt.Bezorgdiensten


 

Kaasboer Siebren:
Elke dinsdag middag rond middaguur.


 

Melkboer Springer en van Veen :
Op de dinsdag ochtend in De Hoeve.


 

Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen