Dorp de Hoeve.nl
Welkom op www.dorpdehoeve.nl | De site met nieuws en actualiteiten uit De Hoeve
Bootcamp De Hoeve
Het Koor Van De Hoeve
OBS de Klaeter
Kerkje van De Hoeve
De Hoeve
KC De Hoeve
Ouderensoos De Hoeve
De Hoeve
Klaeterlaene
Bootcamp De Hoeve
kabouters

Cultureel Hoofddorp 2018 / Kultureel Haaddoarp 2018

Deze pagina/website is ook rechtstreeks op te roepen via
www.cultureelhoofddorp2018.nl of via
www.kultureelhaaddoarp2018.nl

- Menu -

Theaterfesival in beeld en de Historie van Mien Skip

Korenfestival

Aktiviteiten yn Kultureel Haaddoarp De Hoeve

Broggepop op 3 maart in 't Hokkien

Baskische film Amama op 9 december in 't Hokkien

1 oktober Uitmarkt 2016 (zie het programma)

Bouwen op De Hoeve (zie de foto's)

Mooi artikel over De Hoeve en Jawis in het Friesch Dagblad

Blèh Blèh schapen op definitieve plaats

Wethouder hijst LWD2018 vlag in De Hoeve

Wordt donateur en doe je voordeel

Doelstelling De Hoeve Cultureel Hoofddorp 2018

Cultureel Hoofddorp De Hoeve's Got Talent

Bijzonder T-shirt te koop!

Ambassadeur Jannewietske de Vries bezoekt De Hoeve

De Hoeve definitief Cultureel Hoofddorp 2018

Bidboek (downloaden of bekijken)

 

 

 

Doelstelling

De Hoeve wil, als Cultureel Hoofddorp 2018, een waardig vertegenwoordiger zijn voor de Friese dorpen richting Culturele Hoofdstad 2018, en gaat dan ook vol enthousiasme aan de slag met de plannen zoals deze in het bidboek zijn opgenomen.

Klik HIER voor de foto's en video van de presentatie.

 

Voorgeschiedenis

In 2013 hebben we in De Hoeve met vereende krachten een mooi, nieuw dorpshuis gerealiseerd. Ruimte voor (nog) meer en grotere activiteiten en evenementen. Reden voor een aantal Hoevenaren om een Culturele Stichting op te richten en deze stichting kreeg vorm onder de naam JAWIS.

jawislogo

De letters van JAWIS staan voor de initiatiefnemers, te weten Jannie, Annigje, Wim, Izie en Sjoukje.

 

Het 1ste wapenfeit van JAWIS was het Friese theaterduo Achmea Culpa, vorig jaar oktober, met het stuk "Krimp".

Gewaagd, want Friestalig cabaret in de Stellingwerven, kan dat wel? Het was echter een doorslaggevend succes.

Als ludieke actie heeft JAWIS tijdens deze voorstelling De Hoeve uitgeroepen tot “Kultureel Hoofdplak Weststellingwarf”.


De positieve reacties op deze actie heeft JAWIS gestimuleerd nog een stapje verder te gaan.


De Hoeve ademt mienskip

Geïnspireerd door het prachtige Bidboek van “Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018”, en met name door het thema ‘mienskip’, ontstond het idee om het dorp De Hoeve te presenteren als “Cultureel Hoofddorp 2018”.


De Hoeve is een klein (ca. 400 inwoners) maar zeer actief, vindingrijk dorp met een groot “mienskips-gevoel”. Er wordt veel georganiseerd (ook vanuit de jeugd) en altijd weer lukt het om voldoende vrijwilligers voor al die activiteiten te vinden. Een sportief dorp ook, getuige de prestaties van de korfbalclub. Een kleine vereniging, maar de selectie draait al geruime tijd mee op landelijk niveau.


Doelstelling van “De Hoeve, Cultureel Hoofddorp 2018” is om “ons” mooie stukje Friesland (de Stellingwerven) nadrukkelijk mee te nemen in de aanloop naar Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast willen en kunnen wij, als hechte “mienskip”, vorm geven aan een aantal activiteiten en evenementen, die het mienskips-gevoel van de dorpsgemeenschappen in Fryslân benadrukt. In ons bidboek hebben we daarvan een paar voorbeelden uitgewerkt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Let op: Deze pagina is ook te vinden onder de URL's: www.cultureelhoofddorp2018.nl en www.kultureelhaaddoarp2018.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Izie Hoogeveen (06-53521654) of Sjoukje Wouda (06-39226222)

 

Terug naar quickmenu


Veel foto's van het Theaterfestival van 1-7-2017

Zowel Lenus van der Broek alsook Ronald Wessels hebben een fotorapportage gemaakt van het Theaterfestival Op zoek naar... Neem even de tijd om het album door te scrollen. Het is de moeite waard voor wie er niet bij kon zijn en voor degene die het allemaal weer even opnieuw wil beleven.

 

 

Terug naar quickmenu


De historie van de Mienskip van De Hoeve

 

Dat Mienskip in De Hoeve geboren moest zijn, wisten we eigenlijk al.

Het dorp heeft haar zelfstandig bestaan zelfs te danken aan het grote saamhorigheidsgevoel, zo blijkt uit de gemeente archieven.

 

In het kader van Cultureel Hoofddorp 2018 is een document en een film opgedoken met het 'bewijs" van de geboorte van Mien Skip in De Hoeve.

Terug naar quickmenu


JAWIS Bedankt de volgende personen!

De theatermiddag “Op zoek naar……” op 1 juli is een groot succes geworden. Zo’n dag kan alleen slagen met de hulp van veel vrijwilligers die ons in welke vorm dan ook hebben geholpen. We bedanken daarom:

Esther, Elize, Erik T, Hen, Ouwe, Rudolf, Bert, Gejo, Eddy K, Edwin R, Edwin L, Ronny, Ronald W, Mark S, Wim R, Engel, Arnout, Koen, Joost, Gerrit B, Jacob, Yolanda, Sietse, Henk de B, Henk J, Henk B, Johan M, Johan H, Johan B, Gerrit Z, Hans B, Jeroen G, Lodewijk, Rene W, Jan de B, Theo, Rob, Wessel, Pietsje, Ria van W, Rosa, Laura, Judith, Jannie B, Jannie de V, Yvonne B, Marie H, Marion Z, Marion G, Gea, Jan D. Adrie, Eddy L, Marianne, Angela, Rene d’H, Hans K, Mery, Fred, Mirjam, Joukje, André, Thea, Kayan, Vincent K, Vincent T, Wieske, Frank O, Mark O, Erik O, Margreet, Rita, René S, Josephina, Wibo, Harm, Jan M, Annie, Trienke, Roelofje, Moafaq, Fardoes, Cornelia, Corlinda, Ronald H, Rico, Bouke, Jan O, Hille, Jeen, Leo, Allard, Sasja, Willem D, Dani en Jetske.


Mochten we, ondanks alle zorg, toch iemand vergeten zijn dan bedanken we die natuurlijk ook en horen ook graag of dat zo is.


JAWIS

Terug naar quickmenu


 

  Aktiviteiten yn Kultureel Haaddoarp De Hoeve

Finster op Fryslân, Cultuur in beeld

It begûn twa jier lyn as grap by in teaterfoarstelling. De Hoeve neamde himsels Kultureel Haaddoarp fan Weststellingwerf. Dit wie sa'n súkses, dat de ynwenners it doarp oanmelden as Kultureel Haaddoarp 2018. Kompleet mei bidbook, dat oan de organisaasje fan KHS2018 oanbean is.

 

Het begon twee jaar geleden als een grap bij een theatervoorstelling. De hoeve benoemde zichzelf als Cultureel Hoofddorp van Weststellingwerf. Dat was zo'n succes, dat de inwoners het dorp aanmelde alsCultureel Hoofddorp 2018. Kompleet met een bidboek, dat de organisatie van Leeuwarden CHS2018 aangeboden is.

 

Yntusken binne der al ferskillende aktiviteiten hâlden yn it doarp. Sa is der in bouwurk makke op it plak, dat it sintrale festivalterrein wurde moat by eveneminten.

 

Intussen zijn er al verschillende activiteiten in het dorp gehouden. Zo is er een bouwwerk gemaakt op de plaats dat hetcentrale evenemententerrein moet worden.

By de yngong fan it doarp stiet in tal skiep fan hout, dat de skoalbern opferve ha. En yn maart wie der in muzykfestival mei Frysk en Stellingwerfs sjongende artysten. Sa moat de ferbining tusken de Stellingwerven en de rest fan Fryslân ta útdrukking komme.

 

Bij de ingang van het dorp staan een aantal schapen van hout die door de schoolkinderen zijn beschilderd zijn. In maart was er een muziekfestival artiesten die in het Fries en in het Stellingwerfs zongen. Zo moet de verbinding tussen Friesland en de Stellingwerven tot uitdrukking komen.

 

Op it programma stean noch in koare-manifestaasje mei 20 sjongkoaren op ferskillende bysûndere lokaasjes yn en om De Hoeve. En der komt in dei mei allegear teaterfoarstellings op en rûn it festivalterrein. De organisaasje fan Kultureel Haaddoarp 2018 wol de 400 ynwenners net oerfuorje mei foarstellings en optredens. Dan wurdt it te bot. Alle jierren sa'n fjouwer aktiviteiten is wol genôch, fine se.

 

Op het programma staat nog een korenmanifestatie met 20 zangkoren op verschillende bijzondere locaties in en om De Hoeve. En er komt een dag met allerlei theatervoorstellin op en rond het festivalterrein. De organisatoren van Cultureel Hoofddorp 2018 willen de 400 inwoners van het dorp niet overvoeren met voorstellingen en optredens. Dan wordt het te gek. Ieder jaar zo'n vier activiteiten is wel genoeg, vinden ze.

Terug naar quickmenu


Broggepop

Op vrijdagavond 3 maart 21:00 uur organiseerde CHD2018 in

’t Hokkien in De Hoeve...

 

"Broggepop"

 

Verbinding leggen was een van onze doelstellingen.

Met Broggepop sloegen we op muzikaal gebied een brug tussen de Stellingwerven en de rest van Friesland.

 

We deden dit in samenwerking met de stichting Friesland Pop. Op deze avond traden zangers en bands op van wie het repertoire voor een groot deel bestaat uit Fries en Stellingwerfs.

 

Voor de Friese inbreng zorgden Ljoubjr, De Roels.

 

Vanuit de Stellingwerven traden op Spirit of the Dark, een hardrock band uit Elsloo, en De Scheve Schaats Band uit Wolvega. De laatste band heeft zich al een aantal keren in De Hoeve laten horen tijdens de UITmarkt en tijdens de Stellingwarver Dag.

 

 

 

 

Terug naar quickmenu


In 2018 staat er in Cultureel Hoofddorp De Hoeve een grote Korenmanifestatie op het programma, in samenwerking met Opera Spanga. Lees hier onder over het voorproefje.

 

Cultureel Hoofddorp 2018!
Daar zit muziek in…..

Op 20 mei 2017 bijvoorbeeld. Toen hadden we hier in De Hoeve vast een voorproefje van de grote Korenmanifestatie die we in hét Culturele Hoofdjaar (2018) houden, in samenwerking met Opera Spanga.

 

Op zaterdagmiddag 20 mei konden belangstellenden alvast genieten van de optredens van 6 gerenommeerde koren, waaronder het Flowerpowerkoor uit Heerenveen en het Stellingwerfkoor uit Wolvega.

 

De koren zongen in de open lucht, op verschillende locaties in De Hoeve. Zie hier onder de foto's van de koren.

 

Meer weten? Bel met Izie Hoogeveen, 0653521654.

 

Terug naar quickmenu


Theater staat 1juli centraal in De Hoeve.

Op zaterdag middag 1 juli wordt er op De Hoeve een theaterfestival georganiseerd. Onder leiding van professionele makers en regisseurs Janneke de Haan en Willy van Assen proberen we een prachtig locatie- en straatfestival neer te zetten.
Kom kijken en ervaar hoe Mien Skip zich verder heeft ontwikkeld!

 

De dorpskern zal die middag worden afgezet voor verkeer. De entree voor deze bruisende middag is 5 euro voor iedereen die niet meer op de basisschool zit. et festival wordt op een gezellige manier afgesloten met een barbecue voor iedereen. Je moet je daarvoor wel opgeven. Hoe dat moet lees je in een volgende Ooster Wester of op de site dorpdehoeve.nl.


Voor dit festival hebben we nog een aantal acteurs en actrices nodig. In de Ooster Wester van april zit een inlegvel met veel informaties voor degenen die zich hiervoor willen aanmelden. Op dat inlegvel staat onder andere vermeld dat je geen ervaring hoeft te hebben in acteren. Hoe er gewerkt wordt kun je ervaren op een van de twee “Pruveri’jen” op dinsdag 9 mei en woensdag 16 mei in ’t Hokkien. Laat deze unieke kans niet voorbij gaan!


Voor deze activiteit is een werkgroep samengesteld die bestaat uit Esther Veurman, Elise Koopman, Hen le Duc, Erik Turenhout en leden van JAWIS.

Terug naar quickmenu


Baskische film Amama in 't Hokkien op De Hoeve.

Vrijdag 9 december werd in 't Hokkien in De Hoeve de film AMAMA vertoond. Amama vertelt het verhaal van een boerenfamilie op het platteland van het Spaanse Baskenland. Met name de vader heeft er grote moeite mee dat zijn volwassen kinderen nieuwe wegen inslaan. Het traditionele leven op het platteland en het moderne stadse leven komen in de film scherp tegenover elkaar te staan. De wijze Amama (Baskisch voor oma) kijkt stilzwijgend toe hoe de ontwikkelingen binnen haar familie zich voltrekken.

 

Het thema van de teloorgang van de traditionele plattelandssamenleving is universeel; de veranderingen op het platteland en het daarmee dikwijls gepaard gaande generatieconflict is voor velen van ons ook heel herkenbaar.

Deze Baskisch gesproken film is door de Stellingwarver Schrieversronte naar de Stellingwerven gehaald en speciaal voor deze gelegenheid ondertiteld in het Stellingwerfs. Ook in Baskenland spreken plattelanders niet veel. De sfeer, de spanning en de landschappelijke beelden vertellen ook het verhaal.

 

In februari van dit jaar zorgde het Europees Bureau voor Kleine Talen er al voor dat Amama in Slieker Film in Leeuwarden te zien was

 

JAWIS

Terug naar quickmenu


Feestelijke optocht "Bouwen op De Hoeve"

foto en artikel: Lenus van der Broek

De Hoeve - Op zaterdagmiddag vond in het dorp De Hoeve de onthulling van het bouwwerk plaats dat bewoners de afgelopen weken in het kader van het project ‘Bouwen op De Hoeve’ hebben gebouwd. Dit project staat onder leiding van artistiek leider Willy van Assen en is onderdeel van het community art programma De Reis van Keunstwurk.

 

Het was feestelijke optocht met  ruim 200 wandelaars met zang en dans leidt naar de onthulling van het bouwwerk. Met dit bouwwerk uiten de bewoners van De Hoeve hun zorgen over de leefbaarheid in het dorp als gevolg van bouw-restricties. Bij binnenkomst op de locatie van het bouwwerk konden de dorpelingen tekst op een steen plaatsen en die werden verzameld.


   

   

 Klik op een foto voor een vergroting van de foto's van Lenus van der Broek
zie HIER alle 625 foto's

Beperkte woningbouw

De Hoeve heeft te maken met bouwbeperkingen waardoor er niet buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden. Starterswoningen in het dorp zijn schaars en de bouwbeperkingen werken dit tekort verder in de hand. In een klein dorp als De Hoeve heeft het wegtrekken van jonge gezinnen direct grote gevolgen voor het voortbestaan van de school en komen leefbaarheid en verbondenheid in het dorp onder druk te staan.

Met het project ‘Bouwen op De Hoeve’ vestigt Van Assen de aandacht op dit probleem door samen met de bewoners een bouwwerk te maken dat symbool staat voor de zorgen in het dorp. Op 5 september vond de aftrap van het project plaats en hebben bewoners samen met kunstenaar Marten Winters een ontwerp voor het bouwwerk bedacht. In de weken daarna heeft Van Assen samen met de bewoners van De Hoeve hard gewerkt aan de realisatie van het bouwwerk. Het bouwwerk blijft staan tot en met 2018, het jaar waarin De Hoeve Cultureel Hoofddorp is.

De optocht op naar het bouwwerk gaat gepaard met zang en dans. Hiermee wil Van Assen naast het bouwwerk ook ander kenmerkende aspecten van De Hoeve onder de aandacht te brengen. In een aantal repetities is er gewerkt aan een dans geïnspireerd op korfbal, de belangrijkste sport in het dorp. Ook muziek vormt een belangrijk onderdeel van de optocht. Speciaal voor dit project is het koor van De Hoeve uitgebreid met iedereen die mee wil zingen, het resultaat van dit projectkoor wordt tijdens de optocht ten gehore gebracht.


 

Klik op bovenstaande afbeelding om alle 542 foto's te zien.
De laatste 172 foto's zijn van Ronald Wessels

Over Keunstwurk

Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Hiermee is Keunstwurk dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie en advies, biedt ondersteuning, bemiddeld, doet aan deskundigheids-bevordering en netwerkvorming, zorgt voor project-ontwikkeling en productontwikkeling, voert uit waar nodig, biedt lesaanbod en facilitaire ondersteuning, en denkt mee als het gaat om financiering en fondsen.

 

Op deze wijze brengen wij mensen, partijen en organisaties samen en scheppen wij zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân. Daarmee stimuleert Keunstwurk cultuureducatie, cultuurparticipatie en de culturele ontwikkeling in een doorgaande lijn. Met inzet van Keunstwurk komen jaarlijks vele duizenden inwoners in Fryslân -jong en oud- met kunst in aanraking.

Met afzonderlijke disciplines als theater, muziek, dans, beeldende kunst en design, maar ook met cultuureducatie en projecten die een brug slaan tussen kunstdisciplines. Daarbij werkt Keunstwurk samen met het onderwijs, het amateurveld, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden.
(Een aantal van de foto's zijn van Lenus van der Broek)

Terug naar quickmenu


Historische vondst in De Hoeve aangeboden aan gedeputeerde Sietske Poepjes

 

Een historische vondst is donderdag 24 november, aangeboden aan de gedeputeerde van Cultuur, mevrouw Sietske Poepjes.Hiernaast een aantal foto’s van de overhandiging aan de gedeputeerde,waaronder een foto van het bewijs dat Mien Skip uit De Hoeve komt. Het achterliggende verhaal (in het Stellingwerfs) zoals uitgesproken in aanwezigheid van de gedeputeerde staat hier onder.

 

Mien Skip

 

Daank dat jow oons hier in het Pervinsiehuus wullen ontvangen vandaege. Wi’j bin Wim, Izie en Sjoukje en wi’j kommen van De Hoeve, jow wel bekend netuurlik. De Hoeve, inderdaod, dat kleine dorpien van oer de Tsjonger, dat zo bretaol was om de staotus van Kultureel Hoofddorp 2018 op te eisen. In feberwaori 2015 stonden we mit een grote, luudruchtige groep meensken uit De Hoeve in het mooie stadhuus van Leeuwarden om ons bidbook aan te bieden aan de cultuurwethoolder en de cultuurgedeputeerde.

We zongen het Friese en het Stellingwarver volkslied en we gongen veur de verbiening. Verbiening die direct oppakt is deur de toenmalige gedeputeerde deur het ambassadeursschap op zich te nemen. En dat is niet aanders wodden, gelokkig. Oonze huidige gedeputeerde het De Hoeve als ambassadeur in heur hatte sleuten en daor bin we’j netuurlik slim bliede mit.

 

Mienskip, zeeden we toen, daar dreet het om in De Hoeve. Mienskip, de ruggegraot van oons dorp, en, zeeden we toen in ons enthousiasme, mienskip is zo van toepassing op De Hoeve, dat moet haost wel bij oons uutvunnen wezen. Toen hebben jimme vaaste wel es docht “tjonge jonge, die lui daor uut dat kleine dorpien slaon aordig an de ketel”. Kaekelen kan iederiene, mar eier leggen?

 

Now deputeerde Poepjes, vandaege, aanderhalf jaor laeter, laoten wi’j jim sien dat wi’j ok eieren kunnen leggen! En willen jo graeg it bewies daorvan overhandigen. Now laoten we op ‘e Hoeve graeg de karke in et midden; doe mar gewoon, en niet te vuule overdrieven. Mar datzelde karkien bi’j oons op et dorp het een grote rol speult as et gaot om MienSkip. Dat zal zomitien duudelik wodden. Het bewies dat mienskip uut De Hoeve komt lag jaorenlang verborgen in oons dorpsarchief en is krektleden weer boven waeter kommen.

 

Et document verklaort waorom it mienskipsgevuul in oons dorp zo stark is. Waor et precies weg komt, dat weten we eigenlik nog steeds niet, maar et medaillon doet vermoeden dat oons moaie riviertien de Lende daor een belangrieke rol in het speult. Mien Skip wodt sindsdien koesterd tot in lengte van daegen in De Hoeve. Deputeerde, mag ik jow vraogen om dit oolde, kostbere document in ontvangst te nemen en d’r hiel goed op te passen? En misschien wullen jow et eempies veurlezen, dan wodt et iederiene duudelik.

 

Mien Skip, hikke en tein op De Hoeve. Volgend jaor 1 juli zal het mysterie rond Mien Skip verder wodden ontrafeld. Jim wodden allemaole uutneudigd, en oonze ambassadeur de deputeerde in het bijzonder netuurlik, om hierbi’j te wezen. En… Mien Skip zal d’r, ondanks heur hoge lieftied, in hoogsteigen persoon bi’j wezen. 

 


Terug naar quickmenu


Alice Springs bracht De Hoeve into Folk

De band Alice Springs, alom bekend als cover-en feestband, gaat in De Hoeve “Into Folk”.


De Hoeve – De mensen die zondagmiddag de 3e april niet in 't Hokkien waren, hebben ongetwijfeld genoten van het heerlijke weer. Toch zullen de 85 mensen die wél naar het dorpshuis kwamen, vinden dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

 

In 't Hokkien trad op dat moment namelijk de band Alice Springs op. De Weststellingwerfse band met oud Hoevenaar Pieter Sjoerd Bakker, Jouke Ekhart uit Nijelamer, Arjen Mulder uit Wolvega en Sander Niehaus uit De Hoeve bracht sfeervolle eigentijdse Ierse folkmuziek.

 

Dat er geen Guiness beer en geen Jameson whiskey werd geschonken, werd ruimschoots goed gemaakt door de enthousiaste, goede en sfeervolle performance.

 

De zeer getalenteerde muzikanten begeleidden zich op deels traditionele instrumenten.

De voorstelling stond in het teken van "De Hoeve Cultureel Hoofddorp 2018" en werd georganiseerd door JAWIS.

Donateur worden/? Klik HIER

 

Foto's: Lenus van der Broek Terug naar quickmenu


 

Kerstwandeling en vlag van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018 in top

 

Klik voor meer foto's op bovenstaande afbeelding

Heb je ook foto's genomentijdens de vlagceremonie of de kerstwandeling? Deze dan graag mailen naar info@leduccinjee.nl

DE HOEVE: Voorafgaand aan de Kerstwandeling ging in De Hoeve de vlag van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018 in top. Cultuurwethouder Frans Kloosterman van de gemeente Weststellingwerf en Hen Le Duc ereburger van De Hoeve namen deze officiële handeling voor hun rekening.

Hieraan voorafgaand ontving de wethouder het 1ste exemplaar van het programma tot en met 2018 van Cultureel Hoofddorp De Hoeve.

 

Rode draad in de plannen van Cultureel Hoofddorp De Hoeve is “mienskipszin” en het zoeken van verbinding in de breedste zin van het woord. Bruggen bouwen in de vorm van verdraagzaamheid en tolerantie en, in het licht van de huidige wereldproblematiek, laten zien dat cultuur inspireert en verbindt, ongeacht de taal die gesproken wordt.

 

Verrassende plannen ook, met in 2018 onder meer een samenwerkingsproject met Tryater. Er wordt gewerkt aan een bijzondere voorstelling voor Cultureel Hoofddorp De Hoeve, waarbij “het dorp anno nu” centraal staat.

Het overhandigen van het programma van Cultureel Hoofddorp 2018 en het hijsen van de vlag vond plaats op zondag 20 december, voorafgaand aan de Kerstwandeling door het sfeervol verlichte De Hoeve.

 

Kerstwandeling 2015

Wat was het weer een sfeervolle gebeurtenis en wat een fantastisch resultaat! Niet alleen dat, maar er zijn ook maar liefst 270 kaarten verkocht! Dat is al weer meer dan vorig jaar....
De nieuwe activiteit "de vossenjacht" was een groot succes. Onze jeugd zorgde voor veel plezier voor de bezoekende kinderen tijdens de Kerstwandeling en er konden dan ook veel prijsjes uitgreikt worden. We schatten in dat er zeker €500,- voor elk van de 2 goede doelen is opgehaald. Wat een schitterend resultaat!

 

Dit betekent dat er € 500,- naar onze tropenarts Gert van de Berg gaat ien behoeve van het project " Help vrouwen in Papua Nieuw Guinea veilig te bevallen". Voor de andere €500,- wil de commissie energiezuinige feestverlichting aanschaffen, die niet alleen bij de Kerstwandeling, maar ook tijdens het dorpsfeest en andere activiteiten gebruikt kan worden.

 

Terug naar quickmenu


Kleaterleerlingen werken aan kunstproject van Willy van Assen

Artikel Lenus van der Broek

 

Foto's van Lenus van der Broek en Hen Le Duc  

De Hoeve – Het Cultureel Hoofddorp De Hoeve van Fryslân wordt extra op de kaart gezet met een kunstproject.

 

Willy van Assen (32) uit Leeuwarden is als kunstenaar verbonden aan Cultureel Hoofddorp 2018, De Hoeve. Dit heet De Reis, een opleidingstraject in community art, een project van Culturele Hoofdstad 2018. Samen met 8 andere kunstenaars is zij door een selectie gekomen.

 

Alle kunstenaars zijn aan een project gekoppeld.

Met een groepje leerlingen van OBS De Klaeter in De Hoeve bracht zij de belangrijkste plekken van De Hoeve in kaart. Later werden ze door de leerlingen in Lego gebouwd.

 

De kinderen zijn daar heel enthousiast mee bezig geweest.

 

Terug naar quickmenu


Wethouder Frans Kloosterman hees de vlag van LWD2018 in CHD2018.

Wethouder Frans Kloosterman hees de vlag van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 in Cultureel Hoofddorp De Hoeve. Bij deze gelegenheid werden tevens de plannen van Cultureel Hoofddorp gepresenteerd.

Officiële overhandiging van de LWD2018 vlag van gedeputeerde Sietske Poepjes aan wethouder Frans Kloosterman

Voorafgaand aan de Kerstwandeling ging in De Hoeve de vlag van Culturele Hoofdstad 2018 in top. Cultuurwethouder Frans Kloosterman van de gemeente Weststellingwerf nam deze officiële handeling voor zijn rekening.

Hieraan voorafgaand ontving de wethouder het 1ste exemplaar van het programma tot en met 2018 van Cultureel Hoofddorp De Hoeve.

 

Rode draad in de plannen van Cultureel Hoofddorp De Hoeve is “mienskipszin” en het zoeken van verbinding in de breedste zin van het woord. Bruggen bouwen in de vorm van verdraagzaamheid en tolerantie en, in het licht van de huidige wereldproblematiek, laten zien dat cultuur inspireert en verbindt, ongeacht de taal die gesproken wordt. Verrassende plannen ook, met in 2018 onder meer een samenwerkingsproject met Tryater. Er wordt gewerkt aan een bijzondere voorstelling voor Cultureel Hoofddorp, waarbij “het dorp anno nu” centraal staat.

Het overhandigen van het programma van Cultureel Hoofddorp 2018 en het hijsen van de vlag vonden plaats op zondag 20 december, voorafgaand aan de Kerstwandeling door het sfeervol verlichte De Hoeve. Cultuur als middel voor verbinding, verdraagzaamheid en verbroedering, dat is waar Cultureel Hoofddorp De Hoeve voor staat.

 

Terug naar quickmenu


Het “Vrijheidsbeeld” kreeg definitieve plaats bij de entree van het dorp

De foto's zinn gemaakt door Lenus van der Broek, Annie Hoogeveen, Ronald Wessels, Hen Le Duc e.a.

Maandag 18 juli heeft het "vrijheidsbeeld", de door de schoolkinderen beschilderde schapen, haar definitieve plaats gekregen. Het is te zien op het dijkje nabij de kruising Kontermansweg - Vinkegavaartweg. In de kolom links zijn de foto's te bekijken.

 

De Hoeve – De wethouders Frans Kloosterman en Cor Trompetter onthulden zaterdagmiddag in Cultureel Hoofddorp 2018 De Hoeve het 'Vrijheidsbeeld’.

 

De leerlingen van OBS De Klaeter, die een groot aandeel hebben gehad in de totstandkoming van het kunstwerk werden hier ook bij betrokken. De onthulling werd omgeven door allerlei activiteiten voor jong en oud, met als thema schapen.

Zo werd de gehele productielijn “van schaap tot bolletje wol” in beeld gebracht, waren er demonstraties schapendrijven, mochten kinderen een heuse “fantasieboom” timmeren, waarbij wol ook weer een hoofdrol speelt en was er een interactieve (met gsm) speurtocht door het dorp.

 

De Hoeve is een erg actief dorp, met een groot “mienskipsgevoel”, maar ook vooruitstrevend en gericht op de toekomst.

Cultureel Hoofddorp De Hoeve heeft een tweetal doelstellingen:
1. De Hoeve “op de kaart zetten”. Met andere woorden: het dorp onder de aandacht brengen en mensen laten zien dat het prima wonen, werken en leven is in De Hoeve en in de Stellingwerven. Dit om te voorkomen dat we op termijn een zogenaamde krimpregio worden, met als gevolg vergrijzing, sluiting van de school, opheffen van verenigingen en dergelijke..

2. De Hoeve wil, op haar eigen, unieke en kleinschalige manier, uitdrukking geven aan haar betrokkenheid en verbondenheid met “de rest van” Fryslân en de wereld om haar heen.  De vluchtelingenproblematiek, een afnemende tolerantie wat betreft “anders zijn” in de breedste zin van het woord, het zijn zaken die ons allemaal aangaan. Cultureel Hoofddorp De Hoeve wil hier op ludieke wijze aandacht voor vragen.

 

Terug naar quickmenu


Wordt donateur van Cultureel Hoofddorp 2018

stempel

Ook donateur worden van De Hoeve cultureel Hoofddorp 20128?
Dat kan natuurlijk!


Voor slechts € 20,18 (eenmalig) steunt u Cultureel Hoofddorp tot en met 2018!

 

Meld je aan bij JAWIS - Jannie Olijslager ( f.olyslager@hetnet.nl ) en ontvang
een mooie button!Terug naar quickmenu


Uitmarkt 2016

Uitmarkt

Hier de foto's van de uitmarkt 2016 met dank aan Lenus van der Broek

 

De Hoeve - De UITmarkt in De Hoeve kreeg een vervolg. Zaterdagmiddag- en avond was de tweede editie met allerlei culturele, creatieve en culinaire activiteiten in en bij dorpshuis 't Hokkien. De UITmarkt had drie verhalenvertellers gestrikt, namelijk Loek Louise Looman uit Steggerda, Freddy de Vries uit Oldeholtpade en Johan Veenstra uit Nijeholtpade. Verder traden onder andere De Meisjes, de duo's Cor Trompetter en Peter Hassing en Nul & Nix uit Tolbert en singer-songwriter Dominique op. De coverband Westfield uit Noordwolde sloot de markt af. Op creatief gebied liet Elise Koopman haar talenten met goudsmeden en sieraden maken zien, was er het nodige te doen met garen en vilt, paling roken en ontbrak de Groencommissie van De Hoeve niet.

Verder traden onder andere De Meisjes, de duo's Cor Trompetter en Peter Hassing en Nul & Nix uit Tolbert en singer-songwriter Dominique op. De coverband Westfield uit Noordwolde sloot de markt af. Op creatief gebied liet Elise Koopman haar talenten met goudsmeden en sieraden maken zien, was er het nodige te doen met garen en vilt, paling roken en ontbrak de Groencommissie van De Hoeve niet.

Terug naar quickmenu


Jeugdtoneel De Hoeve tijdens De Hoeve’s Got Talent

Première jeugdtoneel vrijdag 12 juni 2015

 

In de opmars naar Cultureel Hoofddorp 2018 speelde de jeugd van De Hoeve de eenakter “De Jas”. De jeugdige toneeltalenten, in de leeftijd van 11 tot 14 jaar, kregen een podium tijdens “The Hoeve’s got Talent”, een jaarlijks terugkerend evenement tijdens het dorpsfeest.

 

Met veel inlevingsvermogen en een flinke dosis humor nam de Hoeviger jeugdtoneelgroep het publiek mee terug in de tijd. Ze namen hen mee naar begin vorige eeuw, en vertellen het verhaal van een deftige familie, een door de heer des huizes niet langer gewenste jas en een moeder die haar dochter wil uithuwelijken. Kortom, een verhaal van vroeger, gespeeld door moderne jeugd. Een bijzondere combinatie.

 

Klik HIER voor de foto's van onze jeugdige acteurs.

Cultureel Hoofddorp De Hoeve geeft, met de oprichting van de jeugdtoneelgroep, wederom invulling aan het begrip “mienskip”. De jeugd wordt op deze manier nadrukkelijk betrokken bij alle culturele activiteiten, die De Hoeve in petto heeft richting 2018.

 

Klik HIER voor informatie over Toneelgroep De Hoeve en Jeugdtoneel De Hoeve

Terug naar quickmenu


 

Bijzonder T-shirt te koop!

Tshirt

Dit bijzondere T-shirt is te koop voor...

 

slechts € 15,-.


Geïnteresseerd?

Laat het weten met een mailtje naar info@leduccinjee.nl
Wel even je maat aangeven!

 

Vóór de volksspelen wordt de eerste bestelling al gedaan zodat je je tijdens de spelen al met dit bijzondere shirt kan laten zien.

Terug naar quickmenu


Hoevense consuls kregen rondleiding in het provinciehuis

Maandag 18 mei was het zover. De consuls uit Cultureel Hoofddorp 2018 bezochten de

 

Ambassadeur Jannewwietske de Vries. Jannewietske gaf haar consuls een rondleiding door het Provinciehuis en door de Blokhuispoort (het culturele centrum van de Culturele hoofdstad Leeuwarden) in Leeuwarden.

 

Op de foto met leden van team 2018.
Team 2018 is de groep de Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 organiseert.

 

Meer informatie volgt in de Ooster Wester.

consuls

 

Cultureel Hoofddorp 2018
Klik op de foto voor een vergroting

Donderdagmiddag 12 maart kwam Jannewietske de Vries naar De Hoeve voor het onthullen van het bord "Cultureel hoofddorp 2018" en om officieel ambassadeur te worden van De Hoeve.

 

De kinderen van OBS De Klaeter vroegen zich af of zij wel voldoende wist over De Hoeve om ambassadeur te kunnen worden. Daarom bedachten de kinderen allemaal wetenswaardigheden over De Hoeve en de school en maakten hiervan een mooi schilderij. Dit schilderij hebben ze aangeboden aan de gedeputeerde. De gedeputeerde reageerde enthousiast. De kinderen konden haar als consuls wel helpen!

Terug naar quickmenu


Ambassadeur Jannewietske de Vries bezoek De Hoeve

Tekst Lenus van der Broek

Foto's Lenus van der Broek, Hen Le Duc, Eddy Lania, Chris van Beek

De Hoeve 12-03-2015 - Het dorp De Hoeve mag zich sinds februari van dit jaar Cultureel Hoofddorp 2018 van Friesland noemen. Met het aanbieden van het bidbook op het stadhuis in Leeuwarden op 11 februari is dit officieel bekrachtigd. Gedeputeerde Jannewietske de Vries ondersteunt dit initiatief van De Hoeve van harte en heeft zich, om dit te onderstrepen, opgeworpen als ambassadeur van De Hoeve.

 

Zij werd welkom geheten door burgemeester Gerard van Klaveren en bood haar indien zij in De Hoeve verblijft een ambassadeurswerkruimte aan in het gemeentehuis in Wolvega, de kinderen kunnen dan als consul fungeren. Verder werd zij welkom geheten door Geke Dijkstra, voorzitter van Plaatselijk Belang en enkele kinderen uit De Hoeve, die haar een plaat met daarop de school met de sterke punten.

 

Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 
Klik op een foto voor een vergroting   

 

 

Tijdens haar bezoek aan “haar” dorp De Hoeve maakte zij donderdagmiddag de status van De Hoeve als Cultureel Hoofddorp bij het dorpshuis ‘t Hokkien zichtbaar door met een trekker het bord Cultureel Hoofddorp 2018 omhoog te trekken. Tot slot ontving zij als eerste een T-shirt met logo.

 

Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 

Klik op een foto voor een vergroting  

  De Hoeve weet met deze openingshandeling wederom uitdrukking te geven aan het centrale thema, het “Mienskipsgefoel”. De Hoeve wil een brug slaan tussen stad en platteland, tussen Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018 en Cultureel Hoofddorp en gaat voor één Friese gemeenschap, waar iedereen trots op kan zijn.

Terug naar quickmenu


De Hoeve definitief Cultureel Hoofddorp 2018

Gedeputeerde Jannewietske de Vries ambassadeur van De Hoeve

 

Het is een feit!

Afgelopen woensdag, 11 februari, is het dorp De Hoeve (gemeente Weststellingwerf) officieel uitgeroepen tot Cultureel Hoofddorp 2018. Deze status is bevestigd op het Stadhuis in Leeuwarden.

 

Met het aanbieden van het bidboek aan cultuurwethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden en gedeputeerde Jannewietske de Vries heeft De Hoeve haar status als Cultureel Hoofddorp definitief verkregen.

 

De Hoeve legde met het aanbieden van het bidboek vooral de focus op het “mienskipsgefoel” en op de verbinding tussen de verschillende taalgebieden.

Door middel van een Stellingwerfs/Friese act werd dit op ludieke wijze naar voren gebracht en De Hoeve oogstte op deze manier veel bestuurlijke bijval.

Het dorp De Hoeve is trots op het feit dat ze tot en met 2018 de titel “Cultureel Hoofddorp 2018” mag dragen, en natuurlijk ontzettend blij met de steun van gedeputeerde Jannewietske de Vries. Zij stelde zich dinsdag, na het aanbieden van het bidboek, spontaan beschikbaar als ambassadeur van De Hoeve.


 

 

Terug naar quickmenu


Bidboek

Klik op bovenstaande afbeelding om het bidboek
op A4 formaat te downloaden

(let op het downloaden kan enige tijd nemen)

 

LWD2018 laat via haar twitteraccount weten:
De Hoeve presenteert zich als Cultureel Hoofddorp
DE HOEVE - Met z'n dertigen maakten ze woensdagmiddag de reis van De Hoeve naar Leeuwarden. Daar namen cultuurwethouder Sjoerd Feitsma en cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries het officiële bidbook van het dorp uit Weststellingwerf in ontvangst.

 

Klik HIER voor de foto's en de video van de presentatie.

 

En daar staat een heleboel in. Feitsma was onder de indruk. Niet alleen van de mogelijke projecten uit het rijk geïllustreerde boek, ook van de wijze waarop het gezelschap zich in het stadhuis presenteerde.

 

Oude schoolbus

Het dorpje, op z'n Stellingwerfs 'n Stippien op 'e kaort tussen de Lende en de Vaort, was naar Leeuwarden gekomen in een prachtige oude schoolbus. ,,We hoefden alleen de benzine te betalen", zei Sjoukje Wouda namens het comité uit De Hoeve.
,,Een cadeautje van Pieter Oosterveld, de eigenaar." Zijn bijnaam luidt niet voor niets Pieter Coulant.

De bodes van het stadhuis keken aanvankelijk verbaasd op, want er was niet gerekend op zoveel tumult: verkleed en met een klein muziekkorps voorop werd het woensdagmiddag even heel lawaaiig in het bestuurlijke centrum aan het Hofplein. En gezellig.

 

Culturele hoofddorp

De Hoeve presenteerde zich met aanstekelijk enthousiasme: ,,Leeuwarden is de culturele hoofdstad, wij het culturele hoofddorp!" Wat Fryslân en de rest van Nederland in 2018 van De Hoeve mogen verwachten werd al een beetje duidelijk. ,,We willen aansluiten bij het thema van Leeuwarden-Fryslân 2018", verklapte Wouda. ,,De verbinding maken tussen de stad en het dorp doen we bijvoorbeeld met een theatervoorstelling tussen de koeien." Op die manier, stelde Sjoukje Wouda, leren we de kinderen uit de stad dat de melk dus echt uit de koeien komt en niet uit de fabriek."

 

Slapen in stro

De Hoeve wil een korentrektocht organiseren: daarvoor worden Friese koren nog uitgenodigd. Het concert vindt dan bij de mensen, voor hun woningen, in hun straten plaats. ,,We gaan bij de mensen langs in plaats van een regulier concert op één vaste plek. Ja, de omgekeerde wereld dus." Wethouder Sjoerd Feitsma mocht het bidbook van het Culturele Hoofddorp al inzien. ,,De Hoeve komt met een aantal bijzondere en praktische ideeën. Wat me aanspreekt is dat er nagedacht is over de overnachtingen in 2018. Want reken maar dat de meeste hotels dan helemaal vol zitten. De Hoeve laat haar gasten slapen in het stro. Zoiets spreekt mij echt aan."

 

 

Hier onder Foto's en een video van het aanbieden van het bidboek aan aan wethouder van Leeuwarden Sjoerd Feitsma.

Jannewietske deVries, Gedeputeerde provincie Fryslân bood zich spontaan aan als ambassadeur van De Hoeve Cultureel Hoofddorp van 2018

 

Onderstaande foto's o.a. van Lenus van der Broek, Eddy Lania, Website van Jannewietske de Vries en Geert Hoogeveen

Onderstaande video van Geert Hoogeveen

 

 

 

 

Klik op een foto voor een vergroting

Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018 Cultureel Hoofddorp 2018  

Klik op een foto voor een vergroting

ook jij Neem de Hoeveweg ook jij zestig KOM OP DE FIETS

Terug naar quickmenu


 

Advertenties

Hoofddorp


Wordt lid

Wanneer je

geïnteresseerd bent in de activiteiten van De Hoeve als Cultureel Hoofddorp 2018 kan je als lid alles GRATIS

volgen in onze dorpskrant de Ooster Wester. Klik HIER voor invullen van het lidmaatschap-formulier. Lid zijn kost slechts €17.50 per jaar en €11.00 als partnerlid


Kom met de fiets!

Verder is fietsen goed voor je conditie, je welbevinden, je portemonnee.

Fietsen is duurzaam, voorkomt stress,

geluidsoverlast en werkt ontspannend, zeker in zo'n prachtige omgeving als
De Hoeve. Kom dus naar school of naar

't Hokkien op de fiets!


Adverteren

Plus Gratis een kwart A5 advertentie

in dorpskrant
de Ooster-Wester samen voor slechts €30,00 per jaar. Een half A5 kost u €45,00 en een hele A5 heeft u al voor €70,00.

 

Neem HIER contact op.