Dorpdehoeve.nl / nieuws / 21 oktober ledenvergadering plaatselijk belang

Nieuws

21 oktober ledenvergadering plaatselijk belang.

Geplaatst op 26 sep 2020 om 11:09 uur tags Algemeen , Bestuur Plaatselijk Belang door Hen le Duc

Beste leden en mede-Hoevenaren,

Vorig jaar hebben we tijdens de ledenvergadering met elkaar besloten om van twee naar één ledenvergadering te gaan. Dus geen voorjaars- en najaarsledenvergadering meer, maar één ledenvergadering tegen het eind van het jaar.

We hebben besloten onze jaarvergadering voor 2020 te houden op woensdag 21 oktober.

 

Wat komt er aan de orde?

In deze vergadering komen de gebruikelijk punten aan de orde:

 1. Notulen van de laatste ledenvergadering (HIER te downloaden)

 2. Mededelingen

 3. Jaarverslag 2019

 4. Financieel jaarverslag Plaatselijk Belang

 5. Desgewenst wordt er ruimte gegeven aan de Activiteitencommissie, de Ooster Wester, de Groencommissie, de Commissie Volksspelen/Dorpsfeest, speeltuincommissie “Het Apenhuis” en JAWIS om hun jaarverslag toe te lichten.

 6. Verslag kascommissie, benoeming nieuw reserve lid kascommissie

 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar Elize Koopman en Hen Le Duc. Tot vrijdag 16 oktober kunnen leden van Plaatselijk Belang zich verkiesbaar stellen voor het bestuur door zich te melden bij secretaris Hen Le Duc (Jokweg 65, 0561-431809 of info@leduccinjee.nl)

 1. Rondvraag

 2. Sluiting.

Daarnaast zijn er vier onderwerpen waar we u over willen informeren:

 • Verkeerscommissie (verkeersplan),

 • Woningbouw (bouwplannen Hoeveweg),

 • Groencommissie (over de aangekochte vogelhuisjes).

 • Dorpsvisie (met o.a. energie en energietransitie)

 

Hoe gaan we het doen in coronatijd?

In coronatijd is dit een lastige opgave, maar we vinden het belangrijk om u te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging. Helaas zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn alle leden tegelijkertijd te ontvangen. Dit omdat we bij een normale opkomst de anderhalve meter afstand niet kunnen waarborgen. Ook het komen en vertrekken zal volgens de RIVM-regels moeten gebeuren. Om die reden stellen we voor de vergadertijd in twee blokken te verdelen.

Voor de eerste groep is vergadertijd gereserveerd van 19:00 uur tot 20:00 uur De tweede groep vergadert van 20:30 uur tot 21:30 uur

Het tussenliggende half uur wordt dan o.a. gebruikt om tafels te desinfecteren.
Om 22:00 uur sluiten de deuren.

 

Vergaderen conform RIVM regels.

Wanneer u hoest, keelpijn heeft, verkouden bent en/of koorts heeft vragen wij u thuis te blijven. Het binnenkomen kan via de hoofdingang. Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten met de gel die klaarstaat, waarna u een kopje koffie/thee van de bar kunt nemen en een plaatsje zoekt.
Houdt daarbij 1,5 meter afstand.

Om elkaar niet in de weg te lopen kunt u na de vergadering via de openslaande deuren naar het terras vertrekken. Bij die deur staat ook een dienblad waarop u uw gebruikte kopje kunt zetten.

Het coronaprotocol is te downloaden via https://bit.ly/3g5kx1G 

 

Op welk tijdstip komt U?

Geef uw voorkeur voor een tijdstip door in de werkweek van 12 en 16 oktober via info@dorpdehoeve.nl of bel 06 1980 39 75.

We proberen aan uw wensen te voldoen, maar wanneer er teveel mensen op hetzelfde tijdstip willen komen, zullen wij u via de email of telefoon verzoeken om op het andere tijdstip te komen.

 

Uitbetaling jachtgeld

De uitbetaling van het jachtgeld vind plaats tussen 20:00 uur en 20:30 uur.

 

Namens Plaatselijk Belang De Hoeve Vriendelijke groet,

Hen Le Duc.

ADVERTENTIES

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclusief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Contact: tel.: 06 12259735, email: arjen@bruinsma-hovenier.nl

Vinkenhoeve, Dagbesteding ouderen, Maaltijdservice tafeltje dekje en Dagbesteding verstandelijke beperking. Noordwolderweg 77, Mail.: info@vinkenhoeve.nl, Tel.:0561 433300

Leo Zijlstra, Advies en bemiddeling – Gespecialiseerd in Volvo o.a. Volvo 240, 740, 850, 940, 960, S90. V40, V50, V70, XC60. Tel.: 06-10519712 Email: leozijlstra@leosautos.nl

Nieuws Archief

Dorp de Hoeve

't Hokkien
Kontermansweg 28
8394VP De Hoeve

Webredactie

Hen le Duc
info@leduccinjee.nl

Social Media

Website realisatie

HelderHoogeveen