Dorpdehoeve.nl / nieuws / hoe en wat in t hokkien mbt het corona toegangsbewijs ctb

Nieuws

Hoe en wat in t hokkien m.b.t. het corona toegangsbewijs (ctb)

Geplaatst op 13 okt 2021 om 15:10 uur tags Algemeen , Bestuur Stichting Dorpshuis door Hen le Duc

Formele regels. Opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum: 8 oktober 2021

 

Versie: 3

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 september 2021 op veel plekken en locaties verplicht in Nederland Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen.

Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de locatie op maximale capaciteit.

Voor ons dorphuis is het CTB best een ingewikkelde maatregel. Het dorphuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen). In deze handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in 't Hokkien.

 

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorpshuis 't Hokkien. Dit betekent dat toegang tot 't Hokkien niet onder de CTB-plicht valt.
Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

 • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;

 • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een kop koffie of thee kan in dergelijke settings zonder CTB);

 • ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, biljarten of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in 't Hokkien;

 • de open inloop, bijvoorbeeld An de Stamtaofel kan plaatsvinden (zonder horecafunctie *1);

 • bijvoorbeeld ook bewegingslessen als Yoga kunnen plaatsvinden zonder CTB;

 • educatieve activiteiten binnen het dorpshuis is niet CTB-plichtig;

 • individuele ondersteuning in het dorpshuis is niet CTB-plichtig;

 • ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

 

De stelregel is dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dat van het CTB gebruik moet worden gemaakt. Vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk:

 

 • in alle horeca (behalve afhaal en op terrassen),

 • bij evenementen (zoals festivals, optredens en feesten ) en,

 • bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en toneelvoorstelling).
  Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

 

 

 *1 Het aanbieden van een kopje koffie bij een dergelijke activiteit mag wel.

 

Mag het bestuur van Stichting Dorpshuis De Hoeve het CTB gebruiken om mensen toegang te geven tot of te weigeren bij een activiteit in het buurt- of dorpshuis?

Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en derhalve mag het bestuur van Stichting Dorpshuis De Hoeve het CTB niet gebruiken om mensen toegang te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het dorpshuis.

 • Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van het dorpshuis.

 • Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het het dorpshuis, dan is het CTB wèl verplicht.

 •  

Wat betekent het loslaten van de verplichte 1,5 meter voor dagbestedingsactiviteiten?

 • De capaciteit van de dagbesteding zal door het vervallen van de verplichte 1,5 meter afstand houden (weer) substantieel toenemen.

 • Het loslaten van de verplichte 1,5 meter roept echter wel vragen op over de veiligheid van de dagbesteding bij met name kwetsbare cliënten en hun naasten. Het is van belang deze vragen op het lokale niveau en waar nodig individueel te bespreken. Geef mensen de ruimte om desgewenst wel 1,5 meter afstand te houden.

 • Het is van belang dat innovaties, die mede als gevolg van corona, in de dagbesteding hebben plaatsgevonden zo veel als mogelijk behouden blijven. Met name de combinatie van fysieke dagbesteding met vormen van digitale dagbesteding is aantrekkelijk gebleken de afgelopen periode.

 

Algemene adviezen

 • Probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van 't Hokkien zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale, ontmoetings- en ondersteuningsfunctie.

 • Zoek de grenzen van horeca in combinatie met reguliere activiteiten niet teveel op. Lokale horeca is CTB-plichtig; heb begrip voor die verplichting en tracht oneerlijke concurrentie te vermijden.

 • De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Roep deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.

 • Blijf het belang van (goede) hygiëne maatregelen onder de aandacht brengen.

 • Ventileer ruimte(s) optimaal.

 

Meer info en veel gestelde vragen

Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 

Ondernemers en coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 |Rijksoverheid.nl

 

Coronatoegangsbewijs (ctb) in horeca en bij evenementen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

ADVERTENTIES

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclusief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Contact: tel.: 06 12259735, email: arjen@bruinsma-hovenier.nl

Vinkenhoeve, Dagbesteding ouderen, Maaltijdservice tafeltje dekje en Dagbesteding verstandelijke beperking. Noordwolderweg 77, Mail.: info@vinkenhoeve.nl, Tel.:0561 433300

Leo Zijlstra, Advies en bemiddeling – Gespecialiseerd in Volvo o.a. Volvo 240, 740, 850, 940, 960, S90. V40, V50, V70, XC60. Tel.: 06-10519712 Email: leozijlstra@leosautos.nl

Nieuws Archief