Dorpdehoeve.nl / nieuws / algemeen

Nieuws

Kruispunt stellingenweg-vinkegavaartweg mogelijk 8 dagen eerder vrij dan gepland

Geplaatst op 29 apr 2020 om 20:04 uur tags Algemeen , Bestuur Plaatselijk Belang door Hen le Duc

De projectleider Infra (Infrastructuur en Mobiliteit) heeft n.a.v. vragen uit De Hoeve de situatie met betrekking tot de afsluiting van de Vinkegavaartweg besproken met de directievoerder en toezichthouder van het project.

 

Ze hebben gekeken naar de mogelijkheden om de afslag Vinkegavaartweg eerder open te stellen door deze in te passen in de huidige verkeersregelinstallatie (stoplichten) van het project. Hierbij is ook de aannemer gevraagd een voorstel te doen hoe deze eventuele oplossing zou kunnen worden ingepast in de huidige verkeersregelinstallatie en de werkzaamheden. Helaas is de uiteindelijke conclusie dat ze de Vinkegavaartweg niet open kunnen stellen tijdens de werkzaamheden.

 

Onderstaand de motivatie.
Zie de afbeelding waarnaar zal worden verwezen.

 

Op dit moment werkt de aannemer aan de zuidelijke helft van de ovonde, dit is het blauwe gedeelte op de afbeelding. De werkzaamheden aan dit deel duren tot 5 mei. Openstellen van de Vinkegavaartweg is tijdens deze periode niet mogelijk, de aannemer werkt dan aan de bewuste afslag.

 

Van 6 tot en met 19 mei gaat de aannemer verder met het noordelijke deel, het rode gedeelte op de afbeelding. Het verkeer rijdt dan over het blauwe gedeelte, wat dan al de vorm heeft van de nieuwe (halve) ovonde. Deze periode van 14 dagen is de periode waarvoor het openstellen van de Vinkegavaartweg is onderzocht.

 

Op dit moment werkt de verkeersregelinstallatie op de volgende manier;
Verkeer in de richting Wolvega-Oosterwolde krijgt 40 seconden groen, daarna gaan beide richtingen 20 seconden op rood zodat de laatste auto nog 20 seconden heeft om het vak uit te rijden.
Daarna krijgt de richting Oosterwolde-Wolvega 40 seconden groen, waarna weer beide richtingen 20 seconden op rood gaan en het verkeer weer veilig het vak uit kan rijden. Verkeer moet dus per richting 40+20=60 seconden wachten.
Wanneer er een 3e verkeerslicht zou worden geïnstalleerd (bij de Vinkegavaartweg) zou dit betekenen dat er een 3e ‘fase’ bij komt in de cyclus groen-rood-groen-rood.
Want ook het verkeer vanaf de Vinkegavaartweg zal dan 40 seconden groen moeten krijgen en vervolgens 20 seconden ‘uitrijd-tijd’.
Voor het verkeer op de N351 zou dit betekenen dat de wachttijd verdubbeld, van 60 naar 120 seconden. Gezien de huidige wachtrijvorming op de N351 wordt het niet verantwoord gevonden om de wachttijden zo op te laten lopen.

 

intimiderend gedrag en nare verwensingen van weggebruikers:
In dit besluit heeft ook de praktijksituatie meegewogen. Helaas heeft een bepaald gedeelte van de weggebruikers op dit moment al niet het fatsoen om zich aan te passen aan de tijdelijke situatie die hoort bij wegwerkzaamheden. De wegwerkers hebben dagelijks te maken met intimiderend gedrag en nare verwensingen van weggebruikers. Daarnaast waren er vanaf dag 1 al veel illegale bermdoorschrijdingen gezien van hoofdrijbaan naar parallelweg, waarna verkeer met hoge snelheid via de parallelweg de werkzaamheden probeerde te omzeilen, waarbij de hekken en verkeersborden volledig werden genegeerd. Dit liep zo uit de hand dat het noodzakelijk was de politie in te schakelen om de situatie te handhaven.

 

Geen verwijt aan Hoevenaren:
Let wel, bovenstaande geschetste situatie van het negatieve gedrag van sommige verkeersdeelnemers is geen verwijt richting de bewoners van De Hoeve. Het geeft wel een beeld van de omstandigheden en condities waar wegwerkers dagelijks mee te maken hebben. Dergelijke condities spelen mee in de besluiten die na goed overwegen gemaakt zijn. Zo is in dit geval besloten dat ook het ontsluiten van de Vinkegavaartweg via de parallelweg geen optie is. Iets wat ook al tijdens de voorbereiding van het project werd ingeschat.

 

Veilige werkplek voor wegwerkers:
In het kader van veilig werken heeft het de voorkeur dat wegwerkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder menging van doorgaand verkeer. Een ieder heeft recht op een veilige werkplek, ook de wegwerker. Aangezien de projectlocatie bij Oldeholtpade vrij ruim is, hebben wij tijdens de voorbereiding gedacht dat het toch mogelijk zou moeten zijn het verkeer er langs te laten, op de manier zoals het nu geregeld is met een verkeersregelinstallatie. Op deze manier is er minder hinder voor de omgeving. Gezien de situatie als omschreven in voorgaande alinea, zullen wij tijdens de evaluatie van het project zeker bespreken of het wel verstandig is om een volgende keer het weer op deze manier aan te vliegen.

 

Positief:
Om nog af te sluiten met een positief signaal. De aannemer heeft ons kenbaar gemaakt dat het wel mogelijk is om de afslag Vinkegavaartweg eerder open te stellen dan de geïnformeerde 29 mei. Op 20 mei zal de aannemer de nieuwe markering aanbrengen op de weg, indien de weersomstandigheden goed zijn. Deze dag zal de N351 in alle richtingen gesloten zijn. Vanaf 21 mei is het daarna mogelijk om het kruispunt in alle richtingen weer open te stellen. Dit is dus 8 dagen eerder dan gepland. Directievoerder, toezichthouder en aannemer hopen hiermee toch de overlast iets te kunnen verzachten.

ADVERTENTIES

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost slechts €17.50 per jaar dit is inclusief een héél jaargang van de Ooster Wester. Een lidmaatschap voor de partner of familielid is slechts €11.00

omny de vries advocaten Van Harenstraat 46 Wolvega 0561 613933

Voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin. Contact: tel.: 06 12259735, email: arjen@bruinsma-hovenier.nl

Vinkenhoeve, Dagbesteding ouderen, Maaltijdservice tafeltje dekje en Dagbesteding verstandelijke beperking. Noordwolderweg 77, Mail.: info@vinkenhoeve.nl, Tel.:0561 433300

Leo Zijlstra, Advies en bemiddeling – Gespecialiseerd in Volvo o.a. Volvo 240, 740, 850, 940, 960, S90. V40, V50, V70, XC60. Tel.: 06-10519712 Email: leozijlstra@leosautos.nl

Nieuws Archief